लॉयला हायस्कुलाक वस्तादपण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालया वतीन घेतिल्ले 14 वर्सां पिराये सकयल्या चल्यांच्या फुटबॉल सर्तींत मडगांवच्या लॉयला हायस्कुलान साश्ट तालुको पांवड्याचेर वस्तादपण जोडलें.

फायनलींत ताणें मडगांवच्याच मनोविकास हायस्कुलाच्या पंगडाक 1-0 अशा फरकान हारयलो. सर्त धर्मापूरच्या मैदानाचेर जाली.

इनामां भेटवण सुवाळ्याक फादर जिमी मॅण्डीस, खात्याचे खेळां अधिकारी मोतिलाल गांवकार, मंथन आडपयकार, रशिकांत गांवस, शारिरीक शिक्षण शिक्षक रमेश होन्नावळ्ळी उपस्थीत आशिल्ले.