रेंव काडपाक मान्यताय मेळपाचे मुख्यमंत्र्या कडल्यान संकेत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

‘एनआयओ’कडल्यान शापोरा न्हंयेचो अहवाल सादर


पणजी : रेंव काडपाक समुद्र विज्ञान संस्थे कडल्यान (एनआयओ) शापोरा न्हंयेचो अहवाल सरकाराक मेळ्ळा. मांडवी न्हंयेचो अहवाल मेळ्ळे उपरांत लिजांचे नुतनीकरण करून रेंव काडपाक मेळटली, अशें संकेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्यात.
एनआयओच्या बुधवारा जाल्ले कार्यावळी उपरांत पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांक रेंव काडपा विशींचो प्रस्न विचारलो, तेन्ना तांणी सांगलें, राज्य सरकारान एनआयओ कडेन शापोरा आनी मांडवी ह्या दोन न्हंया विशींचो अहवाल मागिल्लो. ते प्रमाण एनआयओन शापोरा न्हंयेचो अहवाल सादर केला, पूण मांडवी न्हंयेचो अहवाल अजून सादर करूंक ना. हो अहवाल मेळ्ळे उपरांत लिजांचे नुतनीकरण करून रेंव काडपाक परवानगी मेळूं येता, अशें संकेत मुख्यमंत्र्यान दिल्यात.
मजगतीं, उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत राज्यांत रेंव काडपाचो वेवसाय फाटल्या तीन वर्सां पर चड काळ बंद आसा. ताचो व्हड फटको वेवसायिकांक बसला. रेंवेक लागून बांदकामांच्या कामांक कळाव जाता. ताका लागून राज्यभरांतल्या वेवसायिकांनी रेंव काडपाक परवानगी दिवची, अशी मागणी सरकारा कडेन केल्ली.