राष्ट्रीय खेळां सर्तीचें 25 ऑक्टोबराक उक्तावण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोविंद गावडेः तयारी खातीर आपमजत गटांची घेतले मजत

पणजी : राष्ट्रीय पांवड्या वयल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीचें उक्तावण 25 नोव्हेंबर 2023 दिसा करपाचो प्रस्ताव आसा. ऑक्टोबर, नोव्हेंबरांत ही सर्त गोंयांत जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें हस्तुकीं सर्तीचें उक्तावण जातलें, अशें खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपलब्धते प्रमाण उक्तावणाची तारीख निश्चीत जातली. सर्तीची तयारी नेटान सुरू आसा. स्टेडियम तशेच मुळाव्या सुविधांची कामां पुराय जाल्यांत. देखभालीची कांय कामां उरल्यांत. ताचेर निमणो हात भोंवडावपाचो वावर सुरू आसा. सर्तीचे तयारेंत आप मजत गटांची मजत घेतले. आप मजत गटांक कामाचो अणभव मेळटलो अशें मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें.

चार वांगड्यांच्या शिश्टमंडळान हालींच दिल्लीक भेट दिली. ऑलिंपीक संघटणेच्यो अध्यक्ष पी टी उषा हांचे सयत शिश्टमंडळान बसका घेतली. खेळां मंत्री गोविंद गावडे हे बसकेक हाजीर आशिल्ले. गोंयच्या साधनसुविधांची पळोवणी करपा खातीर आलिंपीक संघटणेचो पंगड गोंयांत येतलो. सर्तीच्या लोगोचें अनावरण 15 एप्रीलाक जातलें.

ही सर्त खेळाच्या 39 प्रकारांत जातली. वेलोड्रोम आनी सायकलींग हे प्रकार दिल्लींत जातले. वेलोड्रोम तशेंच सायकलिंगाच्याे सुविधा गोंयांत नात. हाका लागून हे दोन प्रकार दुसऱ्या राज्यांनी जातले. लगोरी ह्या परंपरीक खेळाचो पयलेच खेपे सर्तींत आस्पाव जातलो.

राष्ट्रीय खेळां सर्तीची तयारी फाटलीं खूबशीं वर्सां सुरू आसा. हाचे पयलीं खूबशे खेपे ही सर्त फुडें धुकलची पडल्या. फातोड्डें स्टेडियमाची दुरुस्ती करपा सयत पेडें, न्हावेलींतल्या स्टेडियमांची दुरुस्ती जाल्या. मिरामार, फांतोड्डें, न्हावेली, पेडें, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार ह्यो मॅची जातल्यो.

पयलीं साधन सुविधा तयार जाल्यो ना म्हूण राष्ट्रीय खेळां सर्त फुडें धुकलची पडली. उपरांत कोरोना म्हामारीक लागून राष्ट्रीय खेळां सर्त फुडें धुकलची पडली.