राज्यांत सरकारी नोकरेंत वशिलेबाजीक पूर्णविराम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-आयोगाच्या परिक्षांचो ​निकाल फक्त 24 वरांत जाहीर

पणजी: राज्य कर्मचारी भरती आयोगान सरकारी खात्यांतल्या विवीध पदां खातीर आयतारा कॉम्पुटराचेर आदारीत (सीबीटी) परिक्षा घेवन फक्त 24 वरांत सोमारा निकाल लेगीत जाहीर केले. ताका लागून सरकारी नोकरेंतल्या बशिलेबाजीक पूर्णविराम मेळ्ळा.

आयोगान आयतारा फातोड्ड्यां डॉन बॉस्को अभियांत्रिकी म्हाविद्यालय आनी आसगांवच्या फादर आग्नेल इन्स्टिट्यूट ह्या दोन केंद्रांत चार सत्रांत परिक्षा घेतिल्ल्यो. कन्झर्व्हेशन असिस्टंट, वायरलेस ऑपरेटर, लायट हावस कीपर, लॅब टेक्निशीयन आनी टेक्निशियन ह्या पदां खातीर ह्यो परिक्षा घेतिल्लो. आनी तांचो निकाल सोमारा फक्त 24 वरांत जाहीर केलो. ह्या परिक्षां खातीर वट्ट 1,273 उमेदवारांनी ऑनलायन पद्दतीन अर्ज सादर केल्ले. तातूंतले 984 जाण परिक्षेक बशिल्ल्याची म्हायती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

कर्मचारी भरती आयोगान परिक्षां खातीर ‘सीबीटी’ पद्दत वापरपाक प्राधान्य दिला. ह्या पद्दतीक लागून उमेदवारांक परिक्षा दिले उपरांत स्वताक मेळिल्ले गूण पळोवपाक मेळटात. तशेंच परिक्षा पद्दती पारदर्शकता येवपाक मजत मेळटा. फाटल्या कांय वर्सांत सरकारी नोकऱ्यां खातीर घेतिल्ल्या परिक्षांचे निकाल दोन-तीन वर्सां मेळूंक नाशिल्ले. ताका लागून सरकारी नोकरेची वाट पळोवपी जायत्या जाणांक निकालाची वाट पळयत रावचे पडटाले. पूण आतां आयोगाच्या परिक्षांचे निकाल कांय वरांत मेळटले, ताका लागून उमेदवारांकूय ताचो व्हड फायदो मेळटलो.

‘मेगाभरती’ खातीर यत्न सुरू

-कर्मचारी भरती आयोगान आतां मेरेन दोन जायराती प्रसिद्ध केल्यात. सरकारी खात्यां कडल्यान आयिल्ल्या रित्या पदांची छाननी सुरू आसून, बेगिनूच सरकारी खात्यांत मेगा भरती करपाचे फाटभुंयेर जायरात प्रसिद्ध जावपाची शक्यताय आसा.

– मंत्री, आमदारांच्या वशिल्यान हाचे पयलीं सरकारी नोकरभरती जाताली. ताका लागून प्रामाणीक आनी पात्र उमेदवारांचेर अन्याय जातालो. ते खातीरूच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सरकारी नोकऱ्यो कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं भरपाचो निर्णय घेवन आयोग स्थापन केल्लो. आयोगा कडल्यान घेतिल्ल्या पयल्याच परिक्षेक लागून सरकारी नोकरी खातीर इत्सुकां मदी समाधान पातळ्ळां.