राजस्थानाचें पांचवें जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंडीयन प्रिमीयर लिगेचे (आयपीएल) 34वे मॅचींत राजस्थान रॉयल्सान दिल्ली कॅपिटल्साक 15 धांवड्यांनी हारयलो. दिल्ली कॅपिटल्साक जैता खातीर 223 धांवड्यांची मोख मेळिल्ली. ताचो फाटलाव करतना ताणें 8 विकेटी वगडावन 207 धांवड्यो केल्यो. मुखेली ऋषभ पंतान 44 धांवड्यांची खेळी केली. राजस्थान रॉयल्सा वतीन प्रसिद्ध कृष्णान 4 विकेटी घेतल्यो.

राजस्थानाचें हें पांचवें जैत थारलें. जाल्यार दिल्ली कॅपिटल्साची स्थिती कठीण जाल्या. पंताच्या फुडारपणाखाला खेळपी दिल्लीन सातांतल्यो चार मॅची वगडायल्यात.

मॅच अखेरचे ओव्हरी मेरेन रंगली. दिल्लीचो सकयले सुवातेर बॅटींग करपी रॉव्हमॅन पॉवेलान मॅचींत उमळशीक हाडली. ताणें 15 बॉलांनी 36 धांवड्यो केल्यो. ताणें पांच सके मारले. पूण, अखेरेक ताका आपल्या पंगडाक जैत मेळोवन दिवपाक शक्य जालें ना.

ते आदीं टॉस हारल्या उपरांत पयलीं बॅटींग करतना जोस बटलराच्या शेंकड्या नेटार निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 2 विकेटी वगडावन 222 धांवड्यांचो दोंगर उबारलो.

बटलर आनी देवदत्त पडिक्कल हांणी राजस्थानाक जबरदस्त सुरवात करून दिली. दोगांयनी पयले विकेटी खातीर 155 धांवड्यांची भागिदारी केली. अखेरेक ही जोडी खलील अहमदान पडिक्कलाक एलबीडब्ल्यू बाद करून फोडली. पडिक्कलान 35 बॉलांनी दोन सके आनी सात चवक्यांचे मजतीन 54 धांवड्यांची खेळी केली.

दुसरे वटेन बटलरान 57 बॉलांनी आपलो शेंकडो पुर्ण केलो. ताणें 65 बॉलांनी णव सके आनी णव चवक्यांचे मजतीन 116 धांवड्यांची खेळी केली. अखेरेक ताची खेळी मुस्ताफिजूर रहमानान सोंपयली. मुखेली संजू सॅमसनान 19 बॉलांनी नाबाद 46 धांवड्यो केल्यो. ताणें तीन सके आनी पांच चवके मारले. दिल्ली वतीन खलीद अहमद आनी मुस्ताफिजूर रहमान हाणें दरेकी एक विकेट घेतली.

दोनूय पंगडांनी हे मॅची खातीर आपल्या निमाण्या इकरांत कसलोच बदल करूंक ना.

बटलराचो अंदूंच्या हंगामांतलो तिसरो शेंकडो

उत्कृश्ठ फॉर्मांत आशिल्ल्या जोस बटलराचो अंदूंच्या हंगामांतलो हो तिसरो शेंकडो थारलो. अंदूं पयलो शेंकडो मुंबय इंडियन्सा आड नोंदयिल्लो. त्यावेळार मुंबय इंडियन्साच्या बॉलरांची बॉलींग फोडून काडटना 68 बॉलांनी 100 धांवड्यांची खेळी केल्ली. तातूंत 11 चवके आनी पांच सक्यांचो आस्पाव आशिल्लो. ते उपरांत कोलकाता नायट रायडर्सा आड ताणें 103 धांवड्यांची खेळी केल्ली.