रवींद्र भवनाचें मुखेल सभाघर रोखडोच सुरू करपाचो यत्न: गोविंद गावडे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: रवींद्र भवनाचे मुखेल सभाघर फाटलीं तीन वर्सां बंद आशिल्ल्यान कलाकारांची आनी रसिकांची जी गैरसोय जाली ते खातीर आपूण दिलगीर आसा. मुखेल सभाघर रोखडेच सुरू जावचे हे खातीर आपणे संबंदीत अधिकार्‍यांक योग्य तें मार्गदर्शन केल्ल्याचें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें.

रवींद्र भवनाचो एसी प्लांट नादुरुस्त जाल्ल्यान फाटलीं तीन वर्सां मुखेल सभाघर बंद आसा. ताका लागून कलाकारांची आनी रसिकांची व्हड प्रमाणांत गैरसोय जाता. तें केन्ना सुरू जातलें अशी विचारपूस सेगीत जायत आसता. ह्या प्रकरणाची दखल घेवन मंत्री गावडे हांणी वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष जयंत जाधव हांचे सयत रवींद्र भवनाची पळोवणी करून थंयच्यो समस्या समजून घेतल्यो.

कोवीड म्हामारीक लागून ह्या वातानुकुलीत प्लाटा संबंदी हालचाली जावंक शकल्यो नात. पूण आतां थंय नवो वातानुकुलीत प्लांट घालपा संबंदी आमचो निर्णय जाला. ते संबंदीचे सगले सोपस्कार निमाण्या पांवड्यार आसात. ह्या प्रकरणांत आपणें रवींद्र भवनाचे वांगडी सचिवा कडल्यान अहवाल घेतला. तांकां योग्य ते मार्गदर्शन केलां. कलाकार आनी रसिकां खातीर हो मुखेल प्लांट रोखड्या रोखडो सुरू करपा संबंदी आमचे यत्न आसात. उपरांत हेर गजालींची दुरुस्ती करतले अशी म्हायती गावडे हांणी दिली. सरकारान विवीध सुवातेच्या रवींद्र भवना खातीर 40 ते 60 कोटी रुपया खर्च केल्यात. तांची योग्य ती देखभाल घेवपाची गरज आसा. योग्य देखभाल जाली ना जाल्यार एक दीस ती मातयेभरवण जातली अशें तांणी म्हणलें.

मुरगांव पालिका इमारतीच्या दुरुस्तीचें काम सुरू आशिल्ल्यान थंयचे उपजिल्होधिकारी, मामलेदार, वास्को भलायकी केंद्री बी रवींद्र भवनांत हालयलां. ते संबंदी आमची चर्चा जाल्या. मुखेल प्रवेशगृह सुरू जाले उपरांत त्यो कचेर्‍यो हांगासरल्यान हालोवपाची गरज आसा. हे संबंदी आपणे वांगडी सचिवाक कांय सुचोवण्यो केल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें.