म्हापश्यां चंदगडांतल्या पर्यटकांक नाडले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशें: गोंयांत पर्यटना खातीर आयिल्ल्या चंदगड महाराष्ट्रांतल्या 11 तरणाट्यांच्या पंगडाक सवाय भितर खानावळ दाखोवपा निमतान तांकां म्हापशेंच्या मसाज पार्लरांत व्हरून बरेच बडयले. तांच्या आंगा वयल्यो भांगराच्यो वस्ती आनी रोख रक्कम मेळून 1.80 लाखांचो म्हालवज फारायलो. तेच वरी तांचे बायलां वांगडा विवस्त्र अवस्थेंतलें व्हिडियो चित्रिकरण करून धमकी दिली. ह्या प्रकरणांत म्हापशें पुलिसांनी कांय वरां भितर तीन दुबावितांक अटक केली. हें अपहरण आनी लुटमारीचें प्रकरण तीन वरां चलिल्लें.
अटक केल्ल्या दुबावितां मदीं सचीन राजकुमार भारद्वाज (26, पालवल हरियाणा), आशिष जगीर सिंग (27, गुरगांव हरियाणा) आनी मुबारक अली मौला (20, नायकावाडो कळंगूट, मूळ तामीळनाडू) हांचो आसपाव आसा.
पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ही घडणूक मंगळारा 24 मेक दनपारां 12.30 वरांच्या सुमाराक श्री देव बोडगेश्वर देवळा लागसार घडली. ह्या प्रकरणांत फिर्यादी प्रवीण पांडुरंग पाटील (20) ह्या विद्यार्थ्यान आयतारा 29 मेक सकाळीं पुलिशेंत कागाळ केली.
सोमारा 23 मेक पिडेस्त तरणाट्यांचो गट गोंयांत बागा दर्यावेळेर आयिल्लो. एक दीस थंय रावून दुसऱ्या दिसा म्हणल्यार मंगळारा चंदगडाक परतून वचपा खातीर ते भायर सरले. दनपारां 12.30 वरांच्या सुमाराक ते म्हापश्यां बोडगेश्वर देवळा कडेन पावले. थंय ताका एका मनशान आडावन सवाय दरांत जेवण दिता अशें सांगलें.
दुबावितान ह्या गटाक लागींच आशिल्ले इमारतींतल्या एका मसाज पार्लर स्पांत व्हेले. थंय तांकां बंद करून मारपेट केलो. तांचे कडले पयशे, एकल्याच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी आनी एकल्याच्या बोटांतली मुदी काडून घेतली. तेचवरी सोयऱ्यां कडल्यान आनी इश्टां कडल्यान गुगल पेच्या माध्यमांतल्यान पयशे दिवपाक लायले. तातूंत 1 लाख रोख आनी 80 हजारांच्यो भांगराच्यो वस्ती मेळून 1 लाख 80 हजारांचो म्हालवज लुटलो. तशेंच कांय तरणाट्यांक दुसरे कुडींत व्हरून तांचे तीन चलयां वांगडा विवस्क्ष अवस्थेंत तकलेक तेल लायता, असो व्हिडियो काडलो. ही खबर कोणाकूय सांगल्यार तो व्हिडियो सोशल मिडियाचेर घालपाची धमकी दिवन तांकां सोडले.
ते आपल्या घरा गेले, पूण ते चार दीस तणावा खाला आशिल्ले. तांच्या गांवांतले समाज वावुरपी अ‍ॅड. संतोष मळवीकर हांची भेट घेवन तांणी घडिल्लो प्रकार तांकां सांगलो. अ‍ॅड. मळवीकर हांणी पिडेस्त तरणाट्यां वांगडा चंदगड पुलिशेंत वचून ही म्हायती दिली. हो प्रकार म्हापश्यां घडिल्ल्यान तांकां म्हापशें पुलीस स्टेशनांत कागाळ करपाची सुचोवणी केली. ते उपरांत आयतारा ह्या पंगडान म्हापशें पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ केली.
म्हापशें पुलिशे कडेन कांय टाऊट्स गायडांचे फोटो आशिल्ले. तातूंतल्या एकल्याक पिडेस्तांनी वळखलो. त्या फोटोच्या आदारान पुलिसांनी दुबावितांक वेगवेगळ्या सुवातां वयल्यान ताब्यांत घेतले. चवकशे उपरांत दुबावितांनी आपलो गुन्यांव मानून घेतलो.
पुलीस अधिक्षक शोबीत सक्सेना, उपअधीक्षक जिवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांच्या फुडारपणा खाला उपनिरिक्षक विराज कोरगांवकार, गौरव नायक, आशीष परोब, हवालदार सुशांत चोपडेंकार, कॉन्स्टेबल राजेश कांदोळकार, प्रकाश पोळेकार, अक्षय पाटील, आनंद राठोड ह्या पंगडान ही कारवाई केली.