म्हापश्यां गिरायकांक आकर्शीत करपी पांच बायलांक घेतलीं ताब्यांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: बाजारपेठ वाठारांत रावन अनैतीक वेव्हारा खातीर गिरायकांक आकर्शीत करपाचो यत्न करपी पांच बायलांक पुलिसांनी ताब्यांत घेवन तांची सुटका केली. तशेंच हाका प्रोत्साहन दिवपी सन्मान नांवाच्या एका हॉटेल धनयाक म्हापशें पुलिसांनी समज दिल्या.

फाटल्या खूबशा म्हयन्यां सावन म्हापशें मार्केट वाठारांत रावन अनैतीक वेव्हारा खातीर लोकांक हीं बायलां आकर्शीत करतालीं. हाचो वेपारी आनी गिरायकांक मनस्ताप सोंसचो पडटालो. हालींच जाल्ले पुलीस आनी नागरीक संवाद कार्यावळींत लोकांनी हो विशय पुलीस अधिकाऱ्यां मुखार मांडिल्लो.

ते प्रमाण मंगळारा सांजवेळा पुलिसांनी मार्केट प्राकारांत गिरायकांची वाट पळयत आशिल्ल्या ह्या पांचूय बायलांक पुलीस पंगडान महिला समाजीक संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यां सयत ताब्यांत घेवन आनी तांकां समज दिवन सुटका केली. हीं पांचूय बायलां गोंया भायली आसात आनी त्यो बार्देस म्हालांतल्या वेगळ्यावेगळ्या वाठारांनी भाड्याचे कुडींनी रावतात.

हीं बायलां गिरायकांक घेवन शारांतल्या वयर उल्लेख केल्ल्या हॉटेलांत वताल्यो अशी म्हायती चवकेशे वेळार उक्ती जाल्या. हे म्हायतीच्या आदारान त्या हॉटेल धनयाक अनैतीक वेवसायाक तेंको दीत आशिल्ले खातीर ताब्यांत घेवन ताका समज दिली.

मजगतीं, हीं बायलां आनी हॉटेला विशीं फुडले कारवाये खातीर पुलीस उपजिल्होधिकाऱ्यांक अहवाल धाडपाचे आसात. पुलीस निरिक्षक परेश नायक आनी तांच्या पंगडान ही कारवाय केली.