म्हापशें 54 निराधार भावांक दिलो आसरा

म्हापशेंचे नगरसेवक अ‍ॅड. तारक आरोलकार हांचे कडल्यान जीवन आनंद संस्थे वतीन भोवमान स्विकारतना संस्थेचे कार्यकर्ते नरेश आंगणे. कुशीक हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जीवन आनंद संस्थेचें योगदान: संस्थेचो केलो भोवमान

म्हापशें : रस्त्यावेल्या निराधार भावांची मजत करपी जीवन आनंद संस्थे वतीन आतां मेरेन म्हापशेंच्या 54 निराधार भावांक संस्थेच्या आश्रमांत आसरो दिवपाचें काम आनी शारांत विंगड विंगड सुवातांचेर नितळसाण मोहीम राबयल्ले खातीर हे संस्थेचो भोवमान केलो. 

  संस्थेच्या ह्या कामाची दखल घेवन हांगच्या श्री राष्ट्रोळी सातिंगण देवळाचे अध्यक्ष तशेंच नगरसेवक अ‍ॅड. तारक आरोलकार आनी विकास आरोलकार हांणी जी. एस. आमोणकार विद्यामंदिराच्या सहकार्यान नितळसाण मोहिमेंत वांटेकार जाल्ल्या मुखेल कार्यकर्त्यांचोय भोवमान केलो. 

ह्या वेळार माचयेर तारक आरोलकार, संस्थेचे संस्थापक संदीप परब, भांडारी राम अडसुळे, महेश स्वार, प्राचार्य संतोष पाटकार, विद्यालयाची उपमुख्याध्यापिका पूजा दळवी हाजीर आशिल्ली. 

  अ‍ॅड. तारक आरोलकार हांणी हे संस्थेची तोखणाय केली. संस्थेचे संस्थापक संदीप परब हांणी सगळ्यांच्या सहकार्यान म्हापशें शार निराधार मुक्त सरपाचो संकल्प केल्ल्याचें नमूद करून नितळ, सोबीत म्हापशें शार करूया, अशें आवाहन केलें. आतां मेरेन म्हापशेंच्या 54 निराधार भावांक आसरो दिला, अशें तांणी सांगलें. 

 महेश स्वार हांणी मनोगत उक्तायतना संस्थेक आपुणूय मजत करतलों अशें स्पश्ट केलें. विद्यालयाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. संजय उसगांवकार हांणी धाडिल्लो संदेश ह्या वेळार वाचलो. मोहिनी हळर्णकार हांणी सुत्रसंचालन केलें.