म्हापशें पालिका मंडळ प्रभाग 20तल्या बांदकामांची पळोवणी करपाचो आदेश

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः गांवसावाडो-म्हापसें हांगा पालिका मंडळाच्या प्रभाग 20त जायती बेकायदो बांदकामां चालू आसात. लांच घेवन पाकिकेन ह्या बांदकामांक ना हरकक दाखले दिल्यात अशे आरोप जातात. ते खातीर तांची चवकशी करून सात दिसांत अहवाल सादर करपाचो आदेश मुख्याधिकारी सीताराम सावळ हांणी पालिकेच्या ज्युनिअर इंजीनियराक दिला.
गांवसावडा हांगा म्हामार्गा कुशीक शेतांत मातयेचो भराव घालून थंय गाडे  घातल्यांत. हे विशीं कागाळ करून लेगीत पालिका मंडळ कसलीच कारवाय करना. ह्या बेकायदेशीर गाड्यांक लायट कनेक्शना पालिका ना हरकत दाखले दिता अशी कागाळ नगरसेवक प्रकाश भिवशेट हांणी मुख्याधिकारी सावळ हांचे कडेन केल्ली. प्रभाग 20त बेकायदो बांदकामां तशेंच हेर अवैध कामा चलतात. ना हरकत दाखले दिवपाक पयशे घेतात. ते खातीर तांची चवकशी करपाक जाय अशें सावळ हांणी आपल्या आदेशांत म्हणलां.
ज्युनियर इंजीनिरय जयेश कळंगुटकाराक सर्वे आनी चवकशी करून अहवाल सादर करपाक सांगलां. प्रभाग 20तल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर चर्चा करपा खातीर मुख्याधिकारी सावळ हांणी सोमाराक पालिका मंडळाची ताकतिकेची बसका आपयल्ली. मात तिका सत्ताधारी पंगडांतले चडशे नगरसेवक आयले नात. दिल्ले ना हरकत दाखले नेमाक धरून नात. ह्या प्रकाराक लागून पालिका तशेंच अधिकाऱ्यांची बदनामी जाता. असले प्रकार खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी बसके उपरांत मुख्याधिकारी सीताराम सावळ हांणी दिल्या.