म्हादय पात्रांत लवादान थारायिल्ल्या 188 टीएमसी उदकाच्या प्रमाणाक गोंयचो आक्षेप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

– म्हादयचेर सर्वोच्च न्यायालयांत आयज सुनावणी

पणजी : म्हादयच्या पात्रांत 188 टीएमसी उदक आशिल्ल्याचें म्हादय लवादान निवाड्यांत म्हणला. ह्या उदकाच्या प्रमाणाक गोंयचो आक्षेप आसा. आयज सर्वोच्च न्यायालयांत सुनावणी वेळार हो मुखेल मुद्दो आसतलो, अशें अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें.

म्हादय संबंदी गोंय सरकाराची खासा याचिका (एसएलपी) आनी हेर याचिकांचेर सर्वोच्च न्यायालयांत आयज (बुधवारा) सुनावणी जातली. लवादान म्हादयच्या पात्रांत आशिल्ल्या उदकाचें जे प्रमाण थारायला, ते आमकां मान्य ना. हाका आक्षेप आसा, अशें अॅडव्होकेट जनरलांनी सांगलें. म्हादय लवादाच्या निवाड्याक गोंय सरकारान आव्हान दिलां. हे भायर गोंय सरकारच्यो हेर काय अंतरीम मागण्यो आसात. गोंयच्या राना जीव मुखेल संरक्षकान (वायल्ड लायफ वॉर्डन) कर्नाटकाक नोटीस जारी करून काम बंद करपाचो जो आदेश दिला, ताका कर्नाटकान सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिलां. हो एक मुद्दो आसतलो, अशें अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें.

म्हादय विशीं गोंयच्या याचिकेचेर 29 नोव्हेंबराक सुनावणी जावपाची आशिल्ली. ती जाली ना. आतां 6 डिसेंबराक सुनावणेच्या वळेरेंत म्हादय याचिकेचो आस्पाव आसा.

म्हादय खटल्या संबंदी गोंयची बाजू घटमूट आसा. गोंय सरकार खटलो जिखतलो, असो विस्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला.