मोपा विमानतळ प्रकल्पाक लागून पर्यटनाक चालना  

मोपा विमानतळ प्रकल्पाक भेट दिवन पळोवणी करतना केंद्रीय मंत्री एस. पी. सिंग बघेल. कुशीक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, आमदार प्रवीण आर्लेकार, शेषन, राजन तेली, सरपंच भूषण नायक आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एस. पी. सिंग बघेल ः मोपा विमानतळ प्रकल्पाच्या कामाची पळोवणी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पेडणें ः मोपा विमानतळ प्रकल्पाक लागून पर्यटनाक चालना मेळटली. देश-विदेशांतले कोट्यांनी पर्यटक दरवर्सा गोंयांत येतले आनी येता त्या काळांत गोंय हें पर्यटनाचे नदरेन विकसीत जातलें अशें केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्री एस. पी. सिंग बघेल हांणी सांगलें. मोपा विमानतळ प्रकल्पाक भेट दिवन ह्या प्रकल्पाच्या कामाची पळोवणी करतकच ते पत्रकारां कडेन उलयताले.
ज्या प्रमाण लोक ताजमहाल पळोवपा खातीर आग्र्याक वतात तशेंच लोक मोपा विमानतळ प्रकल्पाक लागून देश-विदेशांतल्यान व्हडा संख्येन गोंयांत येतले. देशांतले जे जे व्हड प्रकल्प आसात ते केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां लागून साकार जाल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या भाजपा सरकाराक आठ वर्सां पूर्ण जाल्यांत ते निमतान हांव गोंयांत आयलां अशें बघेल हांणी सांगलें.
उत्तर गोंयांत आयुर्वेदाचें केंद्र तशेंच हांगाचें आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ह्या दोनूय प्रकल्पांक लागून गोंयची एक वेगळी वळख तयार जातली. हे दोनूय प्रकल्प गोंयकारांक वरदान थारतले. कारण ह्या दोनूय प्रकल्पांचो फायदो पर्यटनाचे नदरेन गोंयाक जातलो अशें तांणी सांगलें.
केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्री एस. पी. सिंग बघेल, केंद्रीय मंत्री आनी उत्तर गोंय खासदार श्रीपाद नायक आनी पेडणें मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी हालींच विमानतळ पठाराक आनी प्रकल्पाक भेट दिवन धांवपट्टेची तशेंच वेवस्थापकीय कार्यालयाची पळोवणी केली. ह्या वेळार कंपनीचे सीईओ शेषन, विमानतळ प्राधिकरणाचे शानभोगे, सरपंच भूषण नायक, सिंधुदुर्ग भाजप जिल्हाध्यक्ष आनी आदले आमदार राजन तेली आनी कंपनीचे हेर अधिकारी हाजीर आसले.  
जी. एम. आर. कंपनीचे वतीन विमानतळ प्रकल्पाचें काम हातांत घेतलां. हो प्रकल्प साकार जावपाचे वाटेर आसा. पयल्या टप्प्याचें काम पूर्ण जालां अशी माहिती जी. एम. आर. कंपनीचे अधिकारी शेषन हांणी केंद्रीय मंत्र्यांक आनी आमदारांक दिली.
15 आॅगस्ट 2022 दिसा मोपा विमातळा वयल्यान पयलें उड्डाण करपाचो कंपनीचो हावेस आसा आनी तशी सरकाराचीय इत्सा आसा. ते नदरेन काम झुजा पांवड्यार सुरू आसा. तातूंतल्यान मोट्या प्रमाणांत रोजगार उपलब्ध जातलो अशेंय तांणी सांगलें.
ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री एस. पी. सिंग बघेल, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, आमदार प्रवीण आर्लेकार आनी हेर मानेस्तांना धांवपट्टेची पळोवणी केली.

‘मोपाचेर थळाव्यांक प्राधान्य दितले’
मोपा विमानतळ प्रकल्प आनी आयुष हाॅस्पिटल प्रकल्पाचेर मोट्या प्रमाणांत रोजगार उपलब्ध जातलो. ह्या नोकऱ्यांत थळाव्यांक प्राधान्य दितले. पेडणें म्हालांतल्या बेकार चले-चलयांक प्राधान्य दिवपाचो आमचो यत्न आसतलो. जांणी ह्या प्रकल्पा खातीर जमनी दिल्यांत तांकांय ह्या प्रकल्पांत आसपावन घेवपाचो आमचो यत्न आसतले अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें.


‘पेडणेंतल्या बेकारांचो प्रस्न सुटावो जावचो’
मोपा विमानतळ आनी आयुष हाॅस्पिटल प्रकल्पांक लागून रोजगार तयार जातलो. तातूंत थळाव्या तरणाट्यांक प्राधान्य दिवचें. हांव कंपनीचे अधिकारी आनी मुख्यमंत्री हांचे कडेन उलयलां. पेडणें मतदारसंघांतल्या बेकारांचो प्रस्न सुटावो जावचो अशें म्हाका दिसता अशें पेडणें मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी म्हणलें.