मोदींचो करिश्मा तीन राज्यांनी, तेलंगणान दिलो काँग्रेसीक हात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तीन राज्यांनी भाजपा, तर एके कडेन काँग्रेस मुखार : स्पश्ट निकाल लागता म्हणसर जातली मध्यानरात

नवी दिल्ली, खबरां संस्था : राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आनी तेलंगणा राज्यांतल्या विधानसभा वेंचणुकेची मतमेजणी अजून चालू आसा. निकाल मध्यानरातीं मेरेन लागतले, असो अदमास आसा. पूण पक्षांच्या उमेदवारांनी एकूण आघाडी घेतिल्ल्या जाग्यांचो आंकडो पळयल्यार राजस्थान, मध्य प्रदेश आनी छत्तीसगडांत भाजपाक भोवमत मेळटलें. खास करून मध्य प्रदेशांत भाजपान काँग्रेसीचो धूप केला. तेलंगणात उदरगतीच्या मळाचेर बरी कामगिरी केल्ल्या मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हांच्या भारत राष्ट्र समितीक काँग्रेसीन हारयल्या. मिझोरामाचे निकाल 4 डिसेंबराक भायर सरतले. भाजपाच्या जैतान पक्ष वावुरप्यां मदीं खोशेचें ल्हार पातळ्ळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या उदरगतीच्या कामांक लागून देश संवसारांत खूब मुखार पावला. फुडले लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाक भोवमत मेळटले, अशें जायत्या भाजपा फुडाऱ्यांनी सांगलें.

महिलाशक्त भाजपा वटेन
फुडल्या वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुके आदीं सेमी फायनल मानतात ते हे वेंचणुकेंत छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आनी राजस्थानाच्या वेंचणुकेच्या निकालांत काँग्रेसीक व्हडलो धपको बसला. छत्तीसगढ आनी राजस्थानांत काँग्रेसीची सत्ता आशिल्ली, पूण थंय भाजपा मुखार पावली. मध्य प्रदेशांत परत एक फावट लोकांनी, खास करून बायलांनी भाजपाचेर आपलो विस्वास उक्तायलो. तेलंगणांत मात भाजपाक अपेस आयलां. तेलंगणांतले भारत राष्ट्र समिती लोकांनी हे खेपे साथ दिवंक ना. तांणी काँग्रेसीक हात दिलो. दक्षिणेंत सहसा काँग्रेस, भाजपा जिखना. मात आतां तेलंगणांत काँग्रेस हो पराक्रम करतना दिसता.

जागे कितले?
सांजवेळा ४.४५ मेरेन राजस्थानांत भाजपाक ४९ (११५ जाग्यांचेर आघाडी) आनी काँग्रेसीक 23 (६९ जाग्यांचेर आघाडी) सुवाती मेळिल्ल्यो, तर मध्य प्रदेशांत भाजपाक २० (१६८ चेर आघाडी) सुवाती मेळ्ळ्यात जाल्यार काँग्रेसीक ६ जाग्यांचेर (६१ जाग्यांचेर आघाडी) समाधान मानचें पडलें. बहुजन समाजवादी पक्षाक फक्त 1 सुवात मेळ्ळी.
छत्तीसगढांत सत्ताधारी काँग्रेस हारल्या. ती ३४ जाग्यांचेर मुखार आसा, तर भाजपा ५६ जाग्याचेर.
तेलंगणात काँग्रेसीन सरकार घडोवपा खातीर 63 जागे मेळयल्यात. बीएचआरएस हांकां 40 जाग्यांचेर समाधान मानचें पडलां. जाल्यार भाजपानय दक्षिणेक बरी कामगिरी करतना 9 जाग्यांचेर दावो केलो. असुद्दीन ओवैसीच्या एआयएमआयएमाक 6 सुवाती मेळ्ळ्यात.

छत्तीसगढांत काँग्रेसीक धपको
पांचूय राज्यांनी वेंचणुके उपरांत कितलेशेच एक्झिट पोल जाहीर जाले. छत्तीसगडा खातीर जाहीर केल्ल्या सगळ्या एक्झिट पोलांत काँग्रेसीचें जैत मेळटलें असो अदमास आशिल्लो. आज तक सर्वेक्षणांतल्यान काँग्रेसीक 40-50 जागे मेळटले असो अदमास काडिल्लो. टाइम्स नाऊन 48-56 जागे, एबीपी सी मतदार 41-53, न्यूज 24 49-65, जान की बात 42-53, टीव्ही9 हांणी काँग्रेसी खातीर 40-50 जागे मेळटले असो अदमास काडिल्लो. हेर जायत्या एक्झिट पोलांनी काँग्रेसीचें जैत मेळटलें असो अदमास काडलो. पूण आतां हे सगळे भायर सरप चुकीचें सिद्ध जावपाक लागलां अशें दिसता.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आनी तेलंगना हांगा मतांची मेजणी निमाण्या पांवड्यार आसा. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आनी राजस्थानांत भाजपान बरोच कामगिरी केल्या जाल्यार तेलंगणात पयलेच खेपे काँग्रेस सरकार घडोवन हाडटा. दिल्ली-पंजाबच्या सत्ताधारी आम आदमी पार्टीन मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आनी राजस्थानांतूय पुराय बळग्यान वेंचणूक लढयली. अरविंद केजरीवाल आनी भगवंत मान हांणी स्वता खूब रॅली आनी रोड शो केल्ले. पूण वेंचणुकेच्या निकालाचेर पक्षाक खाशेली म्होर मारपाक मेळूंक ना, अशें दिसले.