‘मेक इन इंडिया’ सारके मोहिमेंत वांटेकार जायात

युवा उत्सव 2024 चें उक्तावण करतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. कुशीक प्राचार्य डॉ. जर्वासियो एसएफएल मेंडीस, कालिदास घाटवळ आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्र्याचें विद्यार्थ्यांक आवाहन; सांखळे ‘युवा उत्सव 2024’ दबाज्यान

केरी-सत्तरी: देशाचे उदरगतींत विद्यार्थ्यांचे भुमिकेचेर भर दिवन नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या ‘पंच प्राण’ ह्या आवाहनाचेर लक्ष केंद्रीत केलां. ‘विकसीत भारत 2047’ चे चार स्तंभ ‘महिला शक्ती’, ‘युवा शक्ती’, ‘कृषक शक्ती’ आनी ‘गरीब कल्याण’चे म्हत्व अधरेखीत करून ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘क्लीन इंडिया’ ह्या सारक्या मोहिमांनी विद्यार्थ्यांनी वांटो घेवपाचें आवाहन डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. तशेंच विवीध मळार वेवसायाच्या वेगळ्यावेगळ्या संदीचेर तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शना खाला ‘विकसीत भारत 2047’ च्या विशयाचेर उजवाड घालो.

कला, विज्ञान आनी वाणिज्य सरकारी म्हाविद्यालय, सांखळेच्या हिंदी विभाग आनी हिंदी संशोधन केंद्र आनी नेहरू युवा केंद्र संघटणा, हांच्या पालवान ‘युवा उत्सव 2024’ व्हड दबाज्यान जालो. ह्या सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयताले.

कार्यावळीची सुरवात कु. सिंधिया पार्सेकाराच्या येवकार गीतान जाली. प्राचार्य डॉ. जर्वासियो एस.एफ.एल. मेंडीस हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो.

कार्यावळीचे मुखेल सोयरे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिवली पेटोवन आनी स्वामी विवेकानंदाच्या फोट्याक फुलांहार घालून ‘युवा महोत्सव 2024’ चें उक्तावण केलें.

जिल्हो पांवड्या वेल्या जैतिवंतांक मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं इनामां भेटयलीं. नेहरू युवा केंद्र संघटणेचे गोंयचे संचालक कालिदास घाटवळ हांणी हाजीर आशिल्ल्यांक ‘युवा उत्सव 2024’ च्या आयोजनाच्या उद्दिश्टांची म्हायती दिली.

राष्ट्रीय सेवा येवजण चे समन्वयक डॉ. नितीन सावंत हांणी मानिल्ल्या उपकारान सत्राची सांगता जाली.

युवा कलाकार सर्त, मोबायल फोटोग्राफी सर्त, सामुहीक सांस्कृतीक महोत्सव, उलोवपाची सर्त आनी युवा लेखक सर्त अशा विवीध सर्तींचें आयोजन केल्लें.

युवा कलाकार सर्ती खातीर साईल पेडणेंकार हाका 15 हजारांचे पयलें इनाम फावो जालें. 7 हजार 500 रुपयाचें दुसरें इनाम तेजस वाडील हाका जाल्यार 5 हजाराचें तिसरें इनाम हर्ष बोरकार हाका फावो जालें.

मोबायल फोटोग्राफी सर्ती खातीर प्रवीण चव्हाण हाका 15 हजारांचें पयलें इनाम फावो जालें. जाल्यार 7,500 रुपयांचें दुसरें इनाम सागर नायक हाका फावो जालें.

युवा लेखक सर्ती खातीर प्रिंसी गोन्साल्वीश हाका 15 हजारांचें पयलें इनाम, दुसरें 7,500 रुपयांचें लीन रॉड्रिगीस हाका, जाल्यार अजंना गांवकाराक 5 हजार रुपयाचें तिसरें इनाम फावो जालें.

उलोवपाचे सर्तींत ज्यूड फर्नांडीस हाका पयलें 15 हजार रुपया, दुसरें समीर शेख हाका 7,500 रुपयांचें दुसरें इनाम फावो जालें.

सामुहीक सांस्कृतीक महोत्सवा खातीर श्याम पुरुष कला पंगड सर्वण हांकां 40 हजारांचें पयलें इनाम जाल्यार श्रीवेताळ सांस्कृतीक मंडळ काणकोण हांकां 25 हजारांचें दुसरें इनाम फावो जालें.

युवा उत्सव कार्यावळीक 244 प्रतिनिधींनी वांटो घेतलो. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन प्रा. अंबिका कामत हांणी केलें जाल्यार राहूल वेळीप हांणी उपकार मानले.