मुंबय इंडियन्साचें आव्हान सोपपाचे वाटेरलखनौ कडल्यान 36 धांवड्यांनी हारः 62 बॉलांत राहुलाचो नाबाद शेंकडो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
मुंबयः आयपीएलांतले सेगीत 8वे मॅचींत लखनौ सुपर जायंटा कडल्यान 36 धांवड्यांनी हार खावची पडिल्ल्यान मुंबय इंडियन्साचें सर्तींतलें आव्हान लागीं लागीं सोपलां. लखनौचो कॅप्टन एल के राहुलान 62 बॉलांत नाबाद 103 धांवड्यो करून पंगडाच्या जैतात शिंवाचो वांटो उखल्लो. ताणे 12 सणसणीत चौके आनी 4 सक्यांनी वादळी खेली केली. ताचे हे खेळीक लागून मुंबय इंडियन्साक जैता खातीर 169 धांवड्यो करपाचें आव्हान दिलें.
लखनोच्या बॅट्समनांनी मुंबयच्या बॉलरांक धुवून काडून 20 ओव्हरींत 6 बाद 168 धांवड्यो केल्यो. मुंबयच्या बॉलरांक चार विकेटी काडप शक्य जालें. के एल राहुलान आयपीएलांतलो आपलो चवथो शेंकडो करून पंगडाक मुंबय सामकार व्हड आव्हान उबें केलें. मुंबय इंडियन्साचो कॅप्टन रोहीत शर्मान टॉस जिखून पयलीं बॉलींग करपाचो निर्णय घेतलो. मुंबयच्या बॉलरां खातीर ताचो व्हो निर्णय फावो तसो आसा हें पयल्या पॉवर प्लेंत दिसून आयलें. कारण तातूंत बॅट्समन व्हडले शॉट मारून झटपट धांवड्यो करतात. मात मुंबयच्या बॉलरांनी भेदक अचूक बॉल घालून लखनौची सुरवेक 1 बाद 32 अशी अवस्था केल्ली. जसप्रीत बुमराहान आपले पयलेच ओव्हरींत मुंबय इंडियन्सांक येश मेळोवन दिलें. ताणे लखनौचो ओपनर क्विंटन डिकॉकाक 10 धांवड्यांचेर आवट केलें. ते उपरांत रोहितान कायरन पोलार्डाच्या हातांत बॉल दिलो. ताणे मुंबयक दुसरें येश मेळोवन दिलें. पोलार्डान लखनौचो भरवशाचो बॅट्समन मनीष पांडेक 22 धांवड्याचेंर रन आवट केलें. स्टोयनीस आनी कुणाप पंड्यान निर्शेणी केली. स्टोयनीस शून्याचेर आवट जालो. दीपक हुडाच्या पयलीं बॅटींग करपाक धाडिल्लो कुणाल फकत एक धांवडी करून आवट जालो. ते उपरांत आयिल्लो हुडा 10 धांवड्यो करून पॅव्हेलियनांत परतलो. हाका लागून लखनौची स्थिती 5 बाद 121 अशी जाली. एकेवटेन विकेटी पडटना दुसरे वटेन राहुलान संयमी सुरवात करून हळू हळू धांवड्यो एकठांय केल्यो. ताणे 37 बॉलांत आपल्या आयपीएल कारकिर्दींतलो 29वो अर्द शेकडो केलो. दुसरे विकेटी खातीर ताणे मनीष पांडे वांगडा 47 बॉलांत 58 रनाची धांवसंख्येन भर घातली. पोलार्डान मनीषाक शॉर्ट फायन लेगाक मेरेडीथाच्या हातांत कॅच दिवपाक लायलें. पोलार्ड आनी मेरडीथान दरेकी 2 विकेटी घेतल्यो. बाकीच्यो विकेटी बुमराह आनी डॅनिलय सेम्सान घेतल्यो.
लखनौच्या 168 धांवड्यांचो फाटलाव करतना मुंबयची पयली विकेट 49 धांवड्यांत ओपनर इशान किशनाच्या रुपांत पडली. ताणे 20 बॉलांत फकत 8 धांवड्यो करून रवी बिश्नोयाच्या बॉलार जेसन होल्डरान ताची कॅच घेतली.
कॅप्टन रोहीत शर्मा आनी डेवॉल्ड ब्रेवीस फाटोफाट बाद जालें. 58 धांवड्यांत तांचे तीन गडी बाद जाल्ल्यान मुंबयच्या हातांतल्यान मॅच वता अशें चित्र दिसतालें. ब्रेवीसाक मोहसीन खान आनी रोहिताक कुणाल पंड्यान बाद केलें. ताणे 31 बॉलांत 5 चौके आनी एक सक्यान 39 धांवड्यो केल्यो. 11 ओव्हरी जाल्ल्यो तेन्ना मुंबयच्या नांवार
4 बाद 67 धांवड्यो लागल्ल्यो. सूर्यकुमार यादवाक आयुष्य बदोनीन 7 धांवड्याचेर आवट केलें. 14वी ओव्हर चलताली तेन्ना मुंबयक 37 बॉलांत जैता खातीर 76 धांवड्यो जाय आशिल्ल्यो. तिलक वर्मा आनी पोलार्डान पांचवे विकेटी खातीर 34 बॉलांत 50 धांवड्यांची भागिदारी करून पंगडाच्या जैताची आस्त जिती दवोरली. जैता खातीर 13 बॉलांत 45 धांवड्यो जाय आशिल्ल्यो तेन्ना 27 बॉलांत 38 धांवड्यो करपी वर्माची होल्डराच्या बॉलार बिश्णोईन कॅच घेतली आनी हांगाच मॅच मुंबयच्या हातांतल्यान वता हें स्प्श्ट जालें. तो बाद जातकूच पोलार्ड (19) शॉट मारपाच्या यत्नांत कुणालाच्या बॉलार हुडाच्या हातांत कॅच दिवन बाद जालो.