माशेल कला मोगींचे इमारत तळमाळयेचें जालें उक्तावण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
माशेल: देउळवाडो- माशेल कला मोगीन बांदिल्ले इमारतीच्या तळमाळयेचं गोंय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें. ह्या वेळार खासा आमंत्रीत म्हणून ईडीसीचो वेवस्थापकीय संचालक बी. एस. पैं आंगले, सरवेवस्थापक आर जी पठान, जिल्लो पंचायत वांगडी श्रमेश भोसले, समाज वावुरपी दिलीप धारवाडकार, संस्थेचो अध्यक्ष दयानंद भगत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
शार जावपाचे वाटेर आशिल्ल्या माशेल वाठारांत जायतीं नामनेचीं देवळां आसात. विंगड विंगड कलेंतल्यान नांमना मेळोवपी कलाकारूय ह्या वाठारांत आसात. माशेल कला मोगी संस्थेंक लागून दरेका कलाकाराक माची मेळटा. तोखणाय करपा सारकें संस्थेंचें काम चल्लां ते खातीर  तिका आदार दिवपाक आमी सदांच फुडें आसतले अशें तानावडे हांणी ह्या वेळार सांगलें.
माशेल कला मोगी सारख्या संस्थांक लागून गोंयांत जायते कलाकार फुडें आयल्यात. तांकां आदार दिवपी ही दरेकल्याची लागणूक आसपाक जाय अशें श्रीनिवास पै आंगलें हांणी सांगलें. श्रमेश भोसले हांणी आपले विचार मांडलें. दयानंत भगत हांणी सुरवेक सगल्यांक येवकार दिलो. मुखेल सोयरे तानावडे आनी हेर मानेस्तांक भेट वस्तू दिल्यो. गोविंद भगत हांणी कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें आनी अरूणा सोमन हांणी उपकार मानले.