मात्शे यत्न केल्यार येश मेळटाच….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ह्या म्होंवा मुसांनी बरोच यत्न करून निमणी थंड पेयाची बाटली उक्ती केलीच. मात ते भितरलें कोल्ड ड्रिंक पिवपाक शकले काय नात , तें मात कळूंक ना.

https://twitter.com/Cienciaymas_/status/1548742262103891969?s=20&t=s-IGlcPNwgvvEfURJxPgCQ