माऊस पंचायत वाठारांतली पडपाचे स्थितींत आशिल्ली झाडां मारतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः सत्तरी तालुक्यांतल्या माऊस पंचायत वाठारांतल्या रस्त्यां कुशीक पावसाच्या दिसांनी पडपाचे स्थितींत आशिल्ली झाडां मारपाचें काम तालुक्याचो उपजिल्होधिकारी प्रवीण परब हांच्या आदेशान सुरू केलां. लोकांनी ह्या कामाक सहकार्य करचें अशें पंचायत प्रशासक गुरुदास गोखले आनी सचीव संदीप हल्लाळी हाणी मागलां.
झाडां पडून घरांचें लुकसाण जावचें न्हय तशेंच येरादारीक आडखळ येवचो न्हय म्हणून पडपाचे स्थितीत आशिल्ली आनी कडी लागल्ली झाडां मारपाचो निर्णय उपजिल्होधिकारी प्रवीण परब हांणी घेवन तालुक्यांतल्या सगल्या पंचायतींक आदेशाची कार्यवाही करपाक सांगलां.
धोक्याचीं झाडां खंय आसात हाची पळोवणी केल्ली. ते प्रमाण ती मारपाचें काम बुधवारच्यान सुरू केलां अशी म्हायती माऊस पंचायत सचीव संदीप हल्लाळी हांणी दिली. पंचायत कर्मचारी झाडां मारपाच्या कामार देखरेख दवोरता. तालुक्याचो गट विकास अधिकारी सूर्याजीराव राणे हांणी लेगीत पडपाचे स्थितींत आशिल्ली झाडां मारपाची गरज आसा अशें सांगलें. सत्तरी वाठारांतले गांव रानांनी आशिल्ल्यान झाडां घरार वा रस्त्यार पडल्यार पावसांत ती काडून उडोवपाक उजो पालोवपी दलाच्या जवानांक त्रास जातात. ते खातीर ती मारची पडटात अशें तांणी सांगलें.