मांद्र्यां आडायलें नागार्जूनाचें बांदकाम

बांदकामाचो पंचनामो केले उपरांत म्हायती दितना सरपंच अमीत सावंत. कुशीक पंच किरण सावंत.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें: दक्षीण चित्रपटांतलो सुपरस्टार अभिनेतो नागार्जून हाचे मांद्रें वाठारांतले  जमनींत चालू आशिल्ल्या बेकायदो बांदकामाची मांद्रेंचे सरपंच अॅड. अमीत सावंत आनी पंचायत अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली. हे आदीं तशी नोटीस आदींच पंचायती वतीन दिल्ली.

नागार्जून हाच्या नांवाचेर आशिल्ल्या घराक स नंबर आसात. ताची खोलायेन चवकशी करतले, अशें सरपंच अॅड. सावंत हांणी पळोवणे उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें.

ह्या बांदकामा खातीर सगळे परवाने घेतल्यात, असो दावो हे आदीं नागार्जूनाच्या वकिलान केला. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरण आनी हे आदींच्या सरपंचांनी सगळे तरेच्यो परवानग्यो दिल्यात, अशें ताच्या वकिलान म्हणलां.

पंचायतीन 29 डिसेंबर 2022 ह्या दिसा मांद्रेंच्या 211/2बी हे मालमत्तेची प्रत्यक्ष सुवातेचेर वचून पळोवणी करपाचो थाराव घेतिल्लो. हे पळोवणेंत अतिक्रमण जाला काय ना, तें पळोवपाचे आशिल्ले. ते प्रमाण 7 जानेवारी 2023 ह्या दिसा सकाळीं ही पळोवणी करपाचें थारिल्लें. हे पळोवणे वेळार गरजेच्या योग्य कागदपत्रां सयत हाजीर रावचे, अशी नोटीस लेगीत पंचायतीन नागार्जून हाका जारी केल्ली.

नागार्जून हाचें मांद्रें चालू आशिल्लें बांदकाम बेकायदो आशिल्ल्याचें सांगून हे आदीं पंचायतीन तें बांदकाम बंद करपाक लायिल्लें.