मडगांव पालिकेन सोपो कंत्राटदाराक दिल्ली सवलत कायद्याक धरून नाः सावियो कुतिन्हो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
मडगांव: मडगांव पालिकेन सोपो कंत्राटदाराक दिल्ली सवलत बेकायदेशीर आसा असो दावो शेडो कौन्सिल फाॅर मडगांवचे निमंत्रक सावियो कुतिन्हो हांणी केला आनी पालिकेचे मुख्याधिकारी रोहित कदम हांणी हातूंत लक्ष घालचें अशें मागलां.
सावियो कुतिन्हो हांणी तशा आशयाचें एक निवेदन पालिका मुख्याधिकारी रोहित कदम हांकां भेटयलां आनी ह्या प्रकरणाची चवकशी करची अशी मागणी केल्या. कुतिन्हो हांणी आरटीआय कायद्या खाला माहिती मेळयल्या. हे माहिती वरवीं कंत्राटदार थकबाकी दिवपाचो आसा अशें समजून
येता अशें तांचें म्हणणें आसा. हो कंत्राटदार थकबाकी दिवपाचो आसतना ताका ही सवलत कशी दिवंक मेळटा असो प्रस्न तांणी ह्या निवेदनांत केला.
कुतिन्हो हांणी केल्ल्या दाव्या प्रमाण फकत 32 लाख रुपयांची सवलतूच न्हय जाल्यार ताका पांच टक्के वाड करून दितना ताका मुजतवाडय दिल्या. नेमा प्रमाण ही वाड 25 टक्के आसपाक जाय अशें ह्या निवेदनांत म्हणलां.