मडगांव पालिकेन बेकायदेशीर शेड मोडली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव: मडगांव पालिकेन मडगांव पिपळापेडा मुखार दोन गाडेवाल्यांनी बेकायदेशीर शेड घाल्ल्यान मडगांव पालिकेन सोमारा कारवाय करून ती मोडून उडयली.
दिलीप कोटे आनी राजेश आडपयकार हांणी बेकायदेशीर शेड उबारिल्ल्याची कागाळ सोशल मिडियाचेर वायरल जाल्ली. ताची दखल घेवन पालिका मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडीस हांणी हे बेकायदेशीर शेडीचेर कारवाय करपा खातीर पालिका बाजार निरिक्षकाक ऑर्डर काडली.
पालिका बाजार निरिक्षकांनी पालिका कामगारांक घेवन सोमारा ही बेकायदेशीर शेड मोडून उडयली. पालिकेन अतिक्रमणाचेर कारवाय सुरू केल्ल्यान मडगांवच्या लोकांनी समाधान उक्तायलां. पालिकेन अतिक्रमणांचेर कारवाय करप सुरूच दवरचें अशी लोकांची मागणी आसा.