मंत्री शिरोडकारान आमठाणें आनी साळ धरणांक दिली भेट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमठाणें प्रकल्पाक  50 ते 100 कोटी रुपया खर्च

शेतकारांक शेतां खातीर उदक उपलब्ध करतलें

साळांत हुंवाराचे सुरक्षितताये खातीर राखणे वणट उबारतले

दिवचल: गोंयचे उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिवचल म्हालांतल्या आमठाणे धरण आनी साळ हांगच्या मांडवेश्वर वाठारांतल्या उदक उसपपाच्या प्रकल्पाक भेट दिवन हांगा चलपी कामाची पळोवणी केली.

 ह्या वेळार तांचे वांगडा दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, जलसंसाधन खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी, दिवचलचे कार्यकारी अभियंते के. पी. नायक, सुपरिटेंडेन्ट इंजिनियर ज्ञानेश्वर सालेलकार, सहाय्यक अभियंते नरेश पोकळे, कनिष्ठ अभियंता विनोद भंडारी आनी सिद्धार्थ शिरोडकार तशेंच जिल्हो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवोडकार, आदले जिल्हो पंचायत वांगडी संजय शेटये, साळचे सरपंच घनश्याम राऊत, उपसरपंच वर्षा साळकार, पंच बिंदिया राऊत, पंच प्रकाश राऊत आनी हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. 

    जल संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी, फाटले सात-आठ दीस गोंयांत हुंवाराच्यो ज्यो सुवातो आसात अश्या सुवातांचेर वचून थंय पावसा पयलींच्या कामांची पळोवणी केली आनी साळ हांगच्या शापोरा न्हंयचें धरण आसा थंय येवन थंयचे वेवस्थेची पळोवणी केली. हांगा हुंवार येता हाची जतनाय घेवची पडटली. न्हंयत जो गाळ सांचून उरला तो उसपपाची गरज आसा. तशेंच गांवांतल्या व्हाळांतलो गाळ उसपपाक जाय. हें काम दरेका वर्सा जावपाक जाय. जाल्यारूच हुंवाराचो धोको उणो जातलो. अकस्मात पावस आयल्यार हुंवर येवपाक शकता. आमठाणें हांगचे निरीक्षण केल्यार जी पद्दत आसा ती योग्य आसा. तरीय तिका आनीक चड भर दिवपाक जाय. तें उदक पिवपा खातीर आनी शेती खातीर उपेगांत हाडपाक जाय. ह्या प्रकल्पाक सुमार 50 ते 100 कोटी रुपया खर्च येतलो. येवपी दोन-तीन वर्सांनी ही येवजण राबोवप गरजेचें. तशेंच आमठाणें हांगच्या शेतकारांची कांय वर्सांची मागणी आसा, शेता खातीर उदक उपलब्ध करून दिवप. तेंवूय पंदरा वीस दिसांनी येवजण राबोवन ताची परवानगी मेळोवन शेतकारांक शेतां खातीर उदक उपलब्ध करून दितले, अशें तांणी सांगलें.

     आमठाणें आनी साळ धरण हीं पर्यटना खातीर बरीं स्थळां आसात. ताका लागून ह्या दोनूय धरणांचें निरीक्षण केल्यार पर्यटक आनीक वाडपाक शकतात. आमठाणें धरणाचे पंदरा ते वीस कोटी रुपया खर्चून सोबितीकरण करतले. ताचें अंदाजपत्रक तयार करून ताचें टेंडरूय जालां. पूण येवपी दोन-तीन म्हयन्यांत फुडले कारवायेक सुरवात करतले. साळांत हुंवाराचे सुरक्षितताये खातीर राखणे वणट उबारतले. ताका लागून हुंवाराचो धोको निर्माण जावचोना, अशें शिरोडकार हांणी फुडें सांगलें.