मंत्रीपदां विशीं कसलोच निर्णय ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमदारां सयत मुख्यमंत्र्यांनी घेतली जे पी नड्डा आनी शाह हांची भेट

आमदार मायकल लोबो गैरहाजीर

पणजी : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काँग्रेसींतल्यान भाजपांत प्रवेश केल्ल्या आमदारां सयत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आनी केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह हांची भेट घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट जावंक ना. मंत्रीमंडळांत बदल वा मंत्रीपदां विशीं कसलोच निर्णय जावंक ना.

आमदार मायकल लोबो हे देशा भायर आशिल्ल्यान तांची फुडाऱ्यां कडेन भेट जाली ना. दिगंबर कामत, डिलायला लोबो, राजेश फळदेसाय, संकल्प आमोणकार, केदार नायक, रुडॉल्फ फर्नांडीस आनी अालेक्स सिक्वेरा हांची मात भेट जाली. मुख्यमंत्र्यां सयत प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी खासदार विनय तेंडुलकार हे बसकेक हाजीर आशिल्ले.

आमची ही सदिच्छा भेट आशिल्ली. राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आनी गृह मंत्री अमीत शाह हांची भेट जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन मात भेट जाली ना. फुडले खेपे आमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां मेळटले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत सांगलें. प्रवेशा उपरांत आमदारांक प्रधानमंत्री भेट दितात म्हूण सगल्यांनी अजाप उक्तायिल्लें.

आमदार मायकल लोबो हे देशा भायर आसात. ते भायले भायर दिल्लींत येवपाचे आशिल्ले. मात ते पावले नात. हाका लागून तांची भेट जाली ना. लोकसभेच्यो दोनूय सुवातो पक्षाक मेळपा खातीर आमदारांनी यत्न करचे. नव्यान प्रवेश केल्ल्या काँग्रेस आमदारां कडल्यान हीच आस्त आसा अशें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हांणी बसकेंत सांगलें.

आमदार तशेंच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे आयतारा रातीं दिल्ली गेल्ले. सोमारा प्रधानमंत्री मोदी, अध्यक्ष नड्डा तशेंच गृह मंत्री अमीत शाह हांची भेट घेवपाचो बेत आशिल्लो. दनपार मेरेन कोणाचीच भेट जाली ना. सांजे उसरां अध्यक्ष नड्डा आनी अमीत शाह हांची भेट जाली.

भाजपा कडेन 20 आमदार आसात. ते भायर मगोचे दोन आनी तीन अपक्षांचो सरकाराक तेंको आसा. सरकारा कडेन भोवमत आसतना लेगीत काँग्रेसींतल्या आठ आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केलाे. हाका लागून भाजपाचें संख्याबळ 28 चेर पावलां. सरकाराक 33 आमदारांचो तेंको आसा. हाका लागून मंत्र्यां मदीं अस्वस्थताय आसा.

भाजपांत प्रवेश करचे पयलीं मायकल लोबो तशेंच दिगंबर कामत हे दिल्लींत वचून आयिल्ले. दोगांचे दिल्ली भेटीक लागून काँग्रेसी मदल्या फुटीची चर्चा सुरू जाली. ह्या वेळार दोनूय आमदारांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हांची भेट घेतल्या. हे भेटी उपरांत काँग्रेस आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केलाे.

दिगंबर कामत, मायकल लोबो, डिलायला लोबो, केदार नायक, संकल्प आमोणकार, राजेश फळदेसाय, रुडॉल्फ फर्नांडीस आनी अालेक्स सिक्वेरा ह्या आमदारांनी बुधवारा भाजपांत प्रवेश केल्लो. मतदारसंघाचे उदरगती खातीर आमी भाजपांत प्रवेश केलो असो ह्या आमदारांचो दावो आसा. उदरगती खातीर प्रवेश केल्ल्याचो आमदारांचो दावो आसलो तरी अर्थीक वेव्हारा विशीं आरोप प्रत्यारोप सुरूच आसात. आठ आमदारां मदल्या तीन आमदारांक मंत्रीपदां मेळटलीं अशी आस्त आसा. आठ काँग्रेस आमदारांच्या प्रवेशाक लागून मंत्र्यां मदीं हुस्क्याचें वातावरण आसा. आठ जाणां मदल्या कितल्या जाणांक मंत्रीपदां मेळटलीं आनी खंयच्या मंत्र्यांक काडटले? हे विशीं उमळशीक आसा. हाका लागून दिल्ली भेटी कडेन सगल्यांचें लक्ष आशिल्लें. निर्णय जावंक नाशिल्ल्यान सगल्यांची निरशेवणी जाल्या.