भारत 7 विकेटींनी हारलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारत आंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेटींत सेगीत 13 मॅची जिखपाचो संवसारीक विक्रम करपा पसून चुकलो. पांच मॅचींचे माळेंतले पयले मॅचींत दक्षीण आफ्रिकेन भारताक 7 विकेटींनी हारयलो.

क्रिकेटीच्या तिनूय प्रकारांत मेळून ही भारताची दक्षीण आफ्रिके आड सेगीत सवी हार थारली. हाचे आदीं दक्षीण आफ्रिकेचे भोंवडेर सेगीत दोन टॅस्टी आनी तीन वन डे मॅची हारिल्लो.

मजगतीं, ड्युसेनाची कॅच सोडप भारताक बरीच म्हारग पडली. ताणें नाबाद 75 धांवड्यांची खेळी केली. ताका डॅव्हीड मिलरान बेसबरी साथ दिली. ताणें नाबाद 64 धांवड्यांची खेळी केली.

भारताच्या बॉलरांनी बाबत बॉलींग घाली. तशेंच ऋषभ पंताक योग्य रितीन पंगडाचें फुडारपण करपाक जमूंक ना. ताणें युजवेंद्र चहलाक फक्त दोन ओव्हरी दिल्यो.

टॉस हारल्या उपरांत पयलीं बॅटींग करपी भारतान 4 विकेटी वगडावन 211 धांवड्यांचो दोंगर उबारलो. ह्या स्कोरा मेरेन पावोवपाक ईशान किशनाच्या अर्द्या शेंकड्या खेरीत मुखेली ऋषभ पंच आनी हार्दिक पांड्या हांची आक्रमक बॅटींग आसा.

ह्या प्रकारांत दक्षीण आफ्रिके आड भारतान आतां मेरेन काडिल्लो हो सर्वोच्च स्कोर आसा. इशान किशनान 76, श्रेयस अय्यरान 36, पंतान 29 आनी हार्दिक पांड्यान 31 धांवड्यांची खेळी केली.

भारताची सुरवात बरी जाली. ऋतुराज गायकवाड आनी इशान हांणी पावरप्लेंत 51 धांवड्यांची भागिदारी केली. ही जोडी आफ्रिकेच्या पंगडांत पुनरागमन करपी वेन पर्नेलान फोडली. ताणें ऋतुराजाक बाद केलो.

तिसरे सुवातेर आयिल्ल्या श्रेयस अय्यरान धांवड्यांची गती वाडतना जबरदस्त बॅटींग केली. ताका लागून भारताक 9.4 ओव्हरींनी 100चो आंकडो हुपप शक्य जालें. अय्यराक एक जीवनदान लेगीत मेळ्ळें. केशव महाराजाच्या बॉलाचेर क्विंटन डी कॉक स्टंप करपाक अपेशी थारलो. त्या वेळार अय्यर 25 धांवड्यांचेर आशिल्लो. पूण, ताका हे जीवनदानाचो फायदो घेवपाक जमलो ना. तो 27 बॉलांनी 36 धांवड्यो करून तंबूंत परतलो.

हे मजगतीं, इशान किशनान आपलो अर्द शेंकडो पुर्ण केलो. अर्द शेंकडो पुर्ण केल्या उपरांत ताणें वेगान धांवगती वाडयली. अखेरेक तो 48 बॉलांनी 76 धांवड्यो करून बाद जालो. हातूंत 11 चवक्यांचो आनी तीन सक्यांचो आस्पाव आशिल्लो.

निमाण्या चार ओव्हरींनी हार्दिक पांड्या आनी ऋषभ पंत हांणी मेळून 56 धांवड्यांची भर घाली. पंतान 16 बॉलांनी दोन सके आनी दोन चवक्यांचे मजतीन 29 धांवड्यो केल्यो, जाल्यार पांड्यान 12 बॉलांनी दोन चवके आनी तीन सक्यांचे मजतीन 31 धांवड्यो केल्यो.

आफ्रिके वतीन पर्नेलान चार ओव्हरींनी 32 धांवड्यो दिवन एक विकेट घेतली.