भारताच्या पंगडाची घोशणा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

देशांत 11 ते 30 ऑक्टोबर मेरेन जावपी बायलांचे 17 वर्सां पिराये सकयले संवसारीक फुटबॉल सर्ती खातीर भारतान आपलो 21 जाणांचो पंगड जाहीर केलो.

भुवनेश्वर, मुंबय आनी गोंय ह्या देशांतल्या तीन शारांनी ही सर्त खेळयतले. भारताक अ गटांत सुवात दिल्या. ह्या गटांत अमेरिका, मोरोक्को आनी ब्राझिल ह्या पंगडांचो आस्पाव आसा. भारताची पयली मॅच 11 ऑक्टोबराक अमेरिके आड जातली. जाल्यार 14 ऑक्टोबराक मोरोक्को आड आनी 17 ऑक्टोबराक ब्राझिला आड मॅच जातली.

भारतांत पयलेच खेपे 17 वर्सां पिराये सकयले संवसारीक फुटबॉल सर्तीचें आयोजन केलां. तशेंच भारताचो पंगड पयलेच खेपे सर्तींत खेळटलो.

भारताचो मुख्य प्रशिक्षक थॉमस डेनरबीन सांगलें, भारत पयलेच खेपे हे सर्तींत खेळटा. आमकां हो एक नवो अणभव आसतलो. आमी सर्ती खातीर पुर्णपणान सज्ज आसात. आमच्या खेळगड्यांक प्रतिभा दाखोवपाची बरी संद आसा. खंयचोच पंगड आमकां सहज हारोवपाक शकना. आमचेर कसलेंच चेपण ना आनी आमचे कडेन वगडावपा सारकें कांयच ना अशें ताणें मुखार म्हणलें.

पंगड असोः (गोलकीपर) मोनालिसा देवी मोइरंगथम, मेलडी चानू किशम, अंजली मुंडत, (डिफॅण्डर) अस्तम ओराव, काजल, नकेता, पुर्णिमा कुमारी, वर्षाका, शिल्की देवी हेमाम, (मिडफिल्डर) बबिना देवी लिशम, नीतू लिंडा, शैलजा, शुभांगी सिंग, (फॉरवर्ड) अनिता कुमारी, लिंडा कोम सरतो, नेहा, रेगिया देवी लैश्राम, शेलिया देवी लोकटोंगबम, काजोल हबर्ट डिसुझा, लावण्य उपाध्याय, सुधा अंकिता तिर्की.