भारताक निसट्टें जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हार्दिक पांड्याच्या फुडारपणाखाला खेळपी भारतान नव्या वर्साची सुरवात जैतान केली. वानखेडे मैदानाचेर जाल्ले मॅचींत ताणें श्रीलंका पंगडाक दोन धांवड्यांनी हारयलो.

भारतान पयलीं बॅटींग करतना निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 5 विकेटी वगडावन 162 धांवड्यो केल्यो. प्रत्युत्तर दितना श्रीलंकेक 160 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो. पदार्पणाची मॅच खेळपी शिवम मावीन चार विकेटी घेतल्यो. ह्या जैता सयत भारतान तीन मॅचींचे माळेंत 1-0 अशी आघाडी घेतली.

मोखीचो फाटलाव करपी श्रीलंकेची सुरवात बाबत जाली. दुसरेच ओव्हरींत मावीन श्रीलंकेक पयलो धपको दिलो. ते उपरांत चवथे ओव्हरींत मावीन श्रीलंकेची दुसरी विकेट घेतली. जाल्यार उमरान मलिकान आठवे ओव्हरींत लंकेक तिसरो धपको दिलो. णववे ओव्हरींत हर्षल पटेलान भानुका राजपक्षेक तंबूंत धाडून श्रीलंकेची अवस्था 5 बाद 68 अशी केली. भारतान मॅचीचेर पकड मेळयिल्ली. पूण, मुखेली दसून शनाकान सगलीं सुत्रां आपल्या हातांत घेतली. 15वे ओव्हरींत मावीन लंकेक आनीक एक धपको दिलो.

श्रीलंकेन स विकेटी वगडायल्यो आसल्यो तरी मुखेली दसूनान आक्रमक खेळ करप चालूच दवरलो. ताणें 27 बॉलांनी तीन सके आनी तीन चवक्यांचे मजतीन 45 धांवड्यो केल्यो. भारताच्या तोंडा कडेन आयिल्लें जैत दसून काडून घेता काय कितें अशें दिसपाक लागिल्लें. पूण, उमरान मलिकान ताका बाद करून भारताक थाकाय दिली.

निमाणे ओव्हरींत श्रीलंके जैता खातीर 13 धांवड्यांची गरज आशिल्ली. भारता वतीन निमाणी ओव्हर अक्षर पटेलान घाली. लंकेक 10 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो. ताचो डाव 160चेर सोंपलो.

ते आदीं भारतान टॉस हारल्या उपरांत पयलीं बॅटींग करपाचो निर्णय घेतलो. हे मॅची वरवीं मावी खेरीत शुभमन गिलान टी-20त पदार्पण केलें. भारताची सुरवात गील आनी इशान किशन हांणी केली. इशानान पयले ओव्हरींत 17 धांवड्यांचो पावस घालो. जबरदस्त सुरवात केल्या उपरांत तिसरे ओव्हरींत गील 7 धांवड्यो करून बाद जालो. ताच्या फाटोफाट सवे ओव्हरींत भारताक आनीक एक व्हड धपको बसलो. उपमुखेली सुर्यकुमार यादव फकत सात धांवड्यो करून बाद जालो. ताका लागून भारताची स्थिती 3 बाद 46 अशी जाली.

ते उपरांत सुर्याचे सुवातेर आयिल्लो संजू सॅमसन फकत पांच धांवड्यो करून तंबूंत परतलो. ते उपरांत मुखेली हार्दिक पांड्यान किशना वांगडा मेळून धांवड्यांचो वेग वाडोवपाचो यत्न केलो. पूण, ही जोडी चड वगत तिगूंक ना. किशन 37 धांवड्यो करून बाद जालो. ते उपरांत पांड्या 29 धांवड्यो करून तंबूंत परतलो. ताका लागून भारताची स्थिती 5 बाद 95 अशी जाली.

पंगड संकश्टांत आसतना दीपक हुड्डा आनी अक्षर पटेल हे जोडयेन उत्कृश्ट बॅटींग केली. दोगांयनी अखेरच्या पांच ओव्हरींनी चवके आनी सक्यांचो पावस घालून पंगडाचो स्कोर 162 मेरेन पावयलो.

दीपकान 23 बॉलांनी चार सके आनी एका चवक्याचे मजतीन नाबाद 41 आनी अक्षरान 20 बॉलांनी नाबाद 31 धांवड्यो केल्यो. दोगांयनी सवे विकेटी खातीर 68 धांवड्यांची नाबाद भागिदारी केली.