भायर पावसाचो सांवार, घरांतले नळ सुक्यार

पेडणें उदका विभागाचे अधिकारी संदीप मोरजकार हांकां उदका विशीं जाब विचारतना थळावे नागरीक. (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तुयें, सोणयें, पालयें वाठारांनी उदकाचो उणाव
भांगरभूंय प्रतिनिधी
पेडणें ः सध्या पावसाचे दीस सुरू आसात. वादळी वाऱ्या सयत पावस पडटा. आनी अशे स्थितींत ह्या म्हालांतल्या तुयें, सोणयें, पालयें ह्या वाठारांतले घरांतले नळ मात सुके आसात. हे समस्येचेर बेगोबेग उपाययेवजण करून उदका पुरवण सुरळीत करची अशी मागणी थळाव्या नागरिकांनी उदका विभागाचे अधिकारी संदीप मोरजकार हांची भेट घेवन केली.
घरांतल्या नळांक उदक ना. सोयरीं आयल्यार हाल जातात. कांय बायलो शेजाऱ्यांगेर वचून उदक हाडटात. लोकप्रतिनिधींनी हाची गंभीर दखल घेवन उदका समस्येचेर उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्या नागरिकांनी दिली. ह्या नागरिकांनी ही गजाल आदले सरपंच सुहास नायक आनी उदय मांद्रेंकार हांचे हाजिरींत अधिकाऱ्यांक जाब विचारलो.
तुयें पंचायत वाठारांतल्या सोणये, पालयें साई मंदिर वाठारांतल्या लोकांक फाटल्या स म्हयन्यां सावन नळाक उदक येना. फाटले स म्हयने ह्या वाठारांतले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. भायर घोग्यांनी पावस पडटा आनी नळाक मात उदक ना म्हणून लोक नाराजी उक्तायतात.
आठ दिसां भितर हो प्रस्न सोडय़तां अशें उतर उदका विभागाचे अधिकारी संदीप मोरजकार हांणी नागरिकांक दिलें. आपूण संबंदीत अधिकाऱ्यां कडेन उलयतां आनी उदकाचो प्रस्न सुटावो करतां अशेंय उतर तांणी लोकांक दिलें.
आदले सरपंच आनी वांगडी उदय मांद्रेंकार हांणी ह्या वेळार उदकाची समस्या कितली गंभीर आसा आनी खंयच्या खंयच्या वाठारांत उदक येना हाची माहिती अधिकाऱ्यांक दिली. निदान दिसांतल्यान आठ वरां तरी उदक सोडचें अशी सुचोवणी अधिकाऱ्यांक केली. गावकारवाडो ह्या वाठारांत उबारिल्ले टांकयेंत नळाची जोडणी करची अशी मागणी उदय मांद्रेंकार हांणी केली.
आदले सरपंच सुहास नायक हांणी पंप परत परत मोडटा, ताका लागून उदकाची समस्या निर्माण जाता म्हणपाचें सांगलें. बायलांनी उदकाची समस्या मांडली. अधिकाऱ्यांनी आठ दिसां भितर उदक येतलें म्हणून सांगलां तें उतर तांणी पाळचें नाजाल्यार आमी रस्त्यार येतलीं अशी शिटकावणी बायलांनी दिल्या.