भलायकी विमोच्या दाव्या खातीर एआय टूल तयार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः भलायकी विम्यांत (Health Insurance) जायते नेम आनी अटी लिपल्यात, जाका लागून दावो करतना गिरायकांक गोंदळ जाता. हाका लागून दावे निवळावपाक वेळ लागताच, पूण जायते फावट ते न्हयकारतात. ह्या प्रस्नाचेर उपाय काडपा खातीर राष्ट्रीय भलायकी प्राधिकरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) टूल सुरू करता. हें टूल राष्ट्रीय भलायकी क्लेम फोरमच्या पोर्टला कडेन जोडटले. ताका भेट दिवन गिरायकांक तांचो विमो आनी ताचीं अटी सहजपणान समजूंक शकतात.
एक-दोन म्हयन्यांनी हें नवें टूल सुरु जातलें अशें प्राधिकरण अधिकाऱ्यान सांगलें. ह्या टूला वरवीं विमा दाव्यांचे एका वरां भितर निकाल लायतले. सध्या ताका एक म्हयनो लागता. तशेंच विम्या संबंदीत दरेक म्हायती गिरायकांक मेळटली. जेन्ना विमो दस्तावेज स्कॅन करून पोर्टलाचेर अपलोड करतले तेन्ना एआय टूल ते वाचतलें आनी पॉलिसी संबंदीत दरेक जाप दितलें.
ही म्हायती तुमकां मेळटली
१. तुमच्या विम्यांत तिसऱ्या भुरग्यांच्या प्रसुतीच्या दाव्याचो आस्पाव जाता काय ना?
२. प्रवेश घेतना हॉस्पिटलाच्या रूमाचे शुल्क, ऑपरेशनाचो पुराय खर्च आस्पावता काय ना? (जशें ऑक्सिजन, तज्ञ दोतोराची फी आदी)
३. विमो कंपनीन दिल्ले शुल्क कव्हरांत आस्पावतात काय ना?
जर जाय आशिल्ली ऑफर तुमच्या विम्यान आस्पावना जाल्यार, खंयची कंपनी ही सुविधा अतिरिक्त शुल्का खातीर दिता तें एआय टूल सांगतलें.