बोल्साक आयच्यान कांतर, वेवसायीक एलपीजी वाडलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था : आयच्यान नवो म्हयनो. म्हळ्यार मार्चाची १ तारीख. मार्च सुरू जातांच जायते व्हड बदल जाल्ले पळोवपाक मेळटात. हो म्हयनो अर्थीक वर्साचो निमाणो म्हयनो. ताका लागून दरेकल्याक पयशा संबंदी जायतीं कामां पुराय करचीं पडटात.
ह्या वेळार जीएसटी नेम ते एलपीजी आनी फास्टॅगांत जायते बदल घडटात.

मार्चाच्या पयल्याच दिसा तेल कंपनींनी वेवसायीक सिलिंडराचो दर वाडयला. हाचे पयलीं जानेवारी आनी फेब्रुवारींत दर वाडिल्लो. वेवसायीक एलपीजी सिलिंडराचे किमतींत सेगीत तिसर्‍या म्हयन्यांत वाड जाल्या. १९ किलोच्या वेवसायीक एलपीजी सिलिंडराची किंमत २५.५० रुपयांनी वाडल्या. तशेंच दिल्लींत किंमत १७९५ रुपया जाल्या. तशेंच, केंद्र सरकारान सबसिडी आशिल्ल्या १४.२ किलोग्रम घरगुती गॅसच्या दरांत सध्या वाड करूंक ना.

सरकार जीएसटीचे (GST) नेम बदलता. आतां सावन ५ कोटी रुपयां परस चड वेवसाय करप्यांक ई-चलाना बगर ई-वे बिल तयार करपाक मेळचें ना. हो नेम मार्च सावन लागू जातलो.

फास्टॅगची EKYC अपडेट करपाचो कालचो निमाणो दीस आशिल्लो. १ मार्च सावन तुमचें केवायसी अपडेट करूंक ना जाल्यार फास्टॅग NH-­I वरवीं निश्क्रीय करतले. वांगडाच तें ब्लॅक लिस्टांत जावपाक शकता.

SBI न क्रेडीट कार्डाच्या नेमांनी व्हड बदल करपाचो निर्णय घेतला. बँकेन आपल्या उण्यांत उणीं दिसाचीं बिलां मेजपाचे नेम बदलपाचो निर्णय घेतला. हे नेम १५ मार्च सावन बदलतले.

बँकेच्या सुटयां विशीं उलोवपाचें म्हळ्यार मार्च म्हयन्यांत शिवरातर आनी होळी ह्यो दोन व्हड परबो आसात. ह्या म्हयन्यांत वट्ट १४ दीस बँक आसतली. सुटयांची वळेरी प्रदेशा प्रमाण बदलपाक शकता. अशे परिस्थितींत खंयच्याय कामां खातीर बँकेंत वयचे पयलीं सुटयांची वळेरी तपासप गरजेचें. मात ह्या काळांत तुमी तुमचें काम नेट बँकींगा वरवीं करपाक शकतात. भारतीय रिझर्व्ह बँक नव्या म्हयन्याचे सुरवाते पयलींच बँकेच्या सुटयांची वळेरी प्रसिद्ध करता. आयच्यान मार्च म्हयनो सुरू जाला. अशे परिस्थितींत आरबीआयन नव्या म्हयन्या खातीर बँक सुटयेची वळेरी जारीर केल्या. ताका लागून कितेंय काम करचे आदीं बँकांच्यो सुटयो केन्ना येतल्यो हें जाणून घेवप गरजेचें.