बेळगांव सावन कोंकणी नेमाळें चलोवप म्हणल्यार सरये वयली कसरत

उजवाड नेमाळ्याच्या रुप्या उत्सवी वर्धापन दीस सुवाळ्यांत नातला विशेशांकाचें लोकार्पण करतना बिशप डॉ. डेरेक फर्नांडीस. कुशीक हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बिशप डेरीक फर्नांडीसः ‘उजवाड’ कोंकणी नेमाळ्याचें रुप्या महोत्सवी वर्सांत पावल

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

बेळगांवः नेमाळें वा दिसाळें चलोवप आयच्या काळांत सोंपें काम न्हय. बेळगांव सारकिल्ल्या वाठारांतल्यान कोंकणी नेमाळें चलोवप म्हणल्यार सरये वयली कसरत. पूण लुईस रॉड्रीग्स आनी सांगात्यांनी हो वावर जिद्दीन आनी नेटान चलयला, ते खातीर तांची तोखणाय करता, अशें बिशप डॉ. डेरेक फर्नांडीस हांणी सांगलें.

बेळगांव डायोसिजींतल्यान उजवाडाक येवपी कोंकणी म्हयनाळें ‘उजवाड’ 25 वर्सांत पावल दवरता. ते निमतान 25 व्या उजवाड नातलां विशेशांकाच्या लोकार्पण सुवाळो कॅम्पांतल्या नाझरेथ हॉलांत आयोजीत केल्लो. ह्या वेळार बिशप डॉ. फर्नांडीस अध्यक्षपदा वयल्यान उलयताले.

ह्या वेळार माचयेर मुखेल सोयरे म्हूण आदले आमदार फिरोझ सेठ, केएलई संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. प्रभाकर कोरे, संपादकीय सल्लादार गिरदोल रॉड्रिगीज, जे. जे. बर्देस्कार, गोंयचे लेखकर उदय देशप्रभू, इचलकरंजीचे युवा उद्देजक मनवेल रॉड्रिगीज हाजीर आशिल्ले.

घांटमाथो, उत्तर कर्नाटक आनी दक्षीण महाराष्ट्रांत कोंकणी भास सांबाळपांत ह्या नेमाळ्याचो शिंवाचो वांटो आसा. कोंकणी भास प्रदेशा प्रमाण वेगवेगळी आसा. गोंय, मंगळूर, कारवार, उडुपी ह्या वाठारांतले कोंकणी भाशेंत फरक आसा. पूण संपादक आनी ताच्या पंगडान 25 वर्सां दें नेमाळें खूब बरे तरेन चलयला, ताका लागून तांकां परबीं,  अशे बिशप डॉ. फर्नांडीस हांणी सांगलें.

लुईस रॉड्रिगीज हांणी सोयऱ्याची वळख करून दिली आनी येवकार दिलो. नेमाळ्यान केन्ना 25 व्या वर्सांत पावल मारलें तें कळ्ळेंच ना. 24 वर्सांचो हो प्रवास जितलो कठीण तितलोच आव्हान दिवपी आसलो खरो पूण तितलोच आंगार कांटो हाडपी आशिल्लो. आयज घांटमाथो आनी हेर वाठारांनी शिंपडिल्ल्या सुमार तीन हजारां परस अदीक घरांनी उजवाड वाचतात, अशें तांणी सांगलें.

उजवाड रुप्यां महोत्सवाचें उक्तावण बिशप डॉ. फर्नांडीस आनी हेर मानेस्तांनी दिवली पेटोवन केलें. उजवाड नाताल विशेशांकाचें फिरोज शेठ आनी मानेस्तांनी लोकार्पण केलें. कोंकणी भाशेचे उदरगती खातीर उजवाड नेमाळ्याचें योगदान मोलादीक आसा, अशें फिरोज शेठ हांणी ह्या वेळार सांगलें.

75 व्या वाडदिसा निमतान उजवाड नेमाळ्या वतीन प्रभाकर कोरे हांचो भोवमान केलो. हे कार्यावळीक गोंय, महाराष्ट्र आनी बेळगांव वाठारांतले कोंकणी भाशीक लोक हाजीर आशिल्ले. मिनीन गोन्साल्वीस हांणी सुत्रसंचालन केलें जाल्यार एलेन बोर्जेस हांणी उपकार मानले.