बेन स्टोक्स वन डेतल्यान निवृत्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इंग्लंडाचो स्टार अश्टतासांचो खेळगडो बेन स्टोक्सान वन डे क्रिकेटींतल्यान निवृत्त जावपाची घोशणा केली. तो मंगळारा दक्षीण आफ्रिके आड जावपी ताची कारकिर्दींतली निमाणी वन डे मॅच आसतली.

स्टोक्स इंग्लंडाच्या टॅस्ट पंगडाचो मुखेली आसा. तो टॅस्ट आनी टी-20 खेळत रावतलो.

स्टोक्स एप्रीलांत इंग्लंडाच्या टॅस्ट पंगडाच्या मुखेलपदाची जापसालदारकी सांबाळिल्ली.

स्टोक्स आतां मेरेन 104 वन डे मॅची खेळ्ळा. 31 वर्सां पिरायेच्या स्टोक्सान 2019तले संवसारीक क्रिकेट सर्तीचे फायनलींत मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार जिखिल्लो. ताणें वन डे क्रिकेटींत 2919 धांवड्यो आनी 74 विकेटी घेतल्यात.

क्रिकेटीच्या तिनूय प्रकारांनी खेळप आतां आपले खातीर शक्य ना. तिनूय प्रकारांनी खेळप आपले खातीर आपली कूठ आतां साथ दिना. गच्च वेळापत्रकाक लागून खूब थकूंक जाता. तशेंच आपूण एका दुसऱ्या खेळगड्याची सुवात आडावन बसला. तो खेळगडो आपले परस बरें प्रदर्शन करपाक शकता अशें स्टोक्सान म्हणलें.

वन डे क्रिकेटींतल्यान निवृत्त जाल्या उपरांत आतां टॅस्ट क्रिकेट खेळपाक आपले कडेन वेळ आसतलो. तशेंच टी-20 खातीर लेगीत आपूण सज्ज आसा अशें ताणें मुखार म्हणलें.

भारता आड हालींच सोंपिल्ले वन डे माळेंत स्टोक्साक खाशेलें प्रदर्शन करपाक जमूंक नाशिल्लें. बॅट आनी बॉल दोनूय विभागांनी तो अपेशी थारिल्लो. तीन मॅचींनी ताणें 16चे सरासरीन फक्त 48 धांवड्यो केल्ल्यो, जाल्यार पुर्ण माळेंत ताका एक लेगीत विकेट मेळूंक नाशिल्ली.