बेतलांतल्यान बेपत्ता जाल्ली बायल मडगांवां सांपडली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बेतूल पिरोडांतल्यान बेपत्ता जाल्ले बायलेचो सोद घेवपांत कुंकळ्ळी पुलिसांक येस आयलां. ही बायल मडगांवां सांपडली.
ह्या प्रकरणांत तिचो पूत उमर दौड खान हाणें आपली आवय ताहिरा खान ही बेपत्ता जाल्ल्याची कागाळ केल्ली. उपरांत कुंकळ्ळी पुलिसांनी संबंदीत सगल्या पुलीस स्टेशनाक वायरलेक माहिती दिवन सतर्क केल्लें. ही बायल मडगांवां आशिल्ल्याची माहिती कुंकळ्ळी पुलिसांक मेळ्ळी. उपरांत तिका तिच्या कुटुंबाचे सुवादीन केली.