बेकायदो कृत्यांचेर कारवाय जातलीच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विश्वजीत राणेः बऱ्या निर्णयांक मुख्यमंत्र्यान तेंको दिवचो


पणजी : मंंत्री ह्या नात्यान आपूण ज्यो बऱ्यो गजाली करता, ताका मुख्यमंंत्र्यांन तेंको दिवपाची गरज आसा. मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंचो आपणाक पुराय तेंको आसा. म्हत्वाच्या प्रस्नांचेर आमचे मदीं चर्चा जाता, अशें नगर नियोजन खात्याचे मंंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. ते प्रुडंट खबरा चॅनेला वयले ‘हेड ऑन’ कार्यावळींत उलयताले. विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांंच्या दोन रिसॉर्टांक कारणां दाखय नोटीस जारी केल्ल्यान राज्यांत खवदळ निर्माण जाला.

मंंत्री विश्वजीत राणे हे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक लक्ष्य करतात, असो आरोप काँग्रेस करता. हे फाटभुंयेर नगर नियोजन मंंत्र्यान प्रुडंट खबरां चॅनेलाक मुलाखत दिल्या.
नगर नियोजन मंत्र्यांन ओडीपी रद्द करपाचो निर्णय घेतलो. उपरांत मायकल लोबो हांचें आड गुन्यांव नोंद जालो. ताच्या दोन रिसॉर्टांक खात्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केली. ह्या सगल्या घडणुकांंचेर मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी एक उतर लेगीत काडूंक ना. मुख्यमंंत्र्यान बऱ्या कामा खातीर मंंत्र्यांंक सहकार्य करपाक जाय. आपणाक मुख्यमंंत्र्यांंचो तेंको आसा. म्हत्वाच्या निर्णया विशीं आमचे मदीं चर्चा जाता, अशें विश्वजीत राणे हांंणी प्रस्नाक जाप दितना सांंगलें.
ओडीपी तयार जावन अधिसुचोवणी जारी जाली. ओडीपी तयार जाले उपरांंत कांय बेकायदाे गजालींचो आस्पाव जाला. हाका लागून दुरूस्तीची गरज आसा. ओडीपी दुरूस्त करपा खातीर त्यो रद्द केल्यात. अभियंंते, वास्तुशिल्पकार तशेंच तरेकवार संंघटणांंच्या प्रतिनिधींची समिती स्थापन जाल्या. ही समिती अभ्यास करून अहवाल तयार करतली. अहवाला प्रमाण ओडीपी तयार जातलें. जांणी कोणी गैरप्रकार केल्यात तांंचेर कारवाय जातली. मायकल लोबो विशीं आपूण कितेंच उलयना. आपलो तांचे कडेन कसलोच संवाद ना. मुंंडकारी तशेंच शेतजमनीचें रूपांंतरण हे बेकायदाे आसा. बेकायदाे जमीन रूपांंतरीत केल्या, तांंचेर कारवाय जातली. आमी अधिकाऱ्यांंक दोश दिवंक शकनात. मंंत्र्यांंचे निर्णय आनी आदेशा प्रमाण अधिकारी कार्यवाही करतले.
फाटलीं बरीच वर्सा आपूण भलायकी खात्याचो मंंत्री आसा. भलायकी खात्यांत आपणें बरेच बदल केल्यात. हॉस्पिटलांं तशेंच भलायकी खात्याची स्थिती सुदरल्या. आतां रानां, नगर नियोजन, उद्देग ही खातीं आपले कडेन आसात. नगर नियोजन तशेंच हेर खात्या मदीं आतां बदल जातलें. तज्ञांंचे मजतीन ओडीपी तयार जातलें. आरपी 2031 तयार करपाची प्रक्रिया सुरू जातली. ते खातीर कायद्यांत दुरूस्ती करपाची गरज आसा, अशें तांंणी सांंगलें.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमीत पाटकार हांणी आपणाचेर केल्ले आरोप योग्य न्हय. अशा आरोपांक आपूण केन्नाच गांभीर्यान घेना आनी केन्ना कितेंच विसरना. आरोप करचे पयलीं कोणेय सत्य परिस्थिती जाणून घेवपाक जाय.
— विश्वजीत राणे, नगर नियोजन मंत्री

वेवसाय कायदेशीर आसल्यार भिवपाची गरज नाः तानावडे
म्हापशेंः विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांचो वेवसाय कायदेशीर आसल्यार तांकां भियवपाची गरज ना. पूण तांणी जर बेकायदो गजाली केल्ल्यो आसत जाल्यार तांचेर कारवाय जावपाक जाय, अशें मत भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी उक्तायलां. म्हापश्यां ई-श्रम कार्ड येवजणे निमतान आयोजीत कार्यावळी उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांकां मेळिल्ले म्हायतीच्या आदारान ते प्रशासकीय कारवाय करतात. हे योग्य वा चूक ते लोबो हांणी सिद्ध करचें, अशेंय तानावडे हांणी म्हणलें. आपणाक लोबो हांचे विशीं उलोवपाचे ना. कारण ते भाजपाचे वांगडी नात. आतां ते विरोधी पक्ष फुडारी आसात. सध्या काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमीत पाटकार तांच्या समर्थनांत उलयतात. ह्या प्रकरणांत पाटकार हांकां कितें खबर आसा, हाची आपणाक जाणीव ना, अशें तानावडे हांणी म्हणलें.