बीएसएनएल कार्यालयाचें कुलूप काडपाचो आदेश

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः न्यायालयाचो अवमान केल्ले खातीर बीएसएनएलाच्या पोटो- पणजी हांगच्या मुख्य म्हावेवस्थापकाच्या कार्यालयाक लायिल्लें कुलूप काडपाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान सांगलां. बीएसएनएलान गोंय खंडपिठान न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण रक्कम जमा केल्यान कुलूप काडपाक सांगलें.
जयेय़ पटेल हांणी पणजेच्या जिल्हो आनी सत्र न्यायालयांत 2012 वर्सा आर्बिट्रेशन याचिका सादर केल्ली. ते संबंदात सुनावणे उपरांत न्यायालयान 19 जुलय 2019 दिसा बीएसएनएलाच्या मुख्य म्हावेवस्थापकाक पटेल हांका 12 टक्के कळंतरान 10 लाख 13 हजार 370 रुपये फारीक करपाक सांगल्लें. बीएसएनएलान ती रक्कम दिली ना म्हणून पटेल हांणी न्यायालयाचो अवमान केल्ले खातीर याचिका सादर केल्ली. ताची दखल घेवन न्यायालयान बीएसएनएलाच्या पाटो हांगच्या ईडीसी प्रकल्पांतल्या दुसरे माळेर आशिल्ल्या म्हावेवस्थापकाच्या कार्यालयाक कुलूप लावपाचो आदेश दिल्लो.
न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण निमाणे बीएसएनएलान कळंतरा सयत रक्कम न्यायालयांत जमा केल्ल्यान कार्यालयाचें कुलूप काडपाक सांगलें.