बाळ्ळेच्या सरस्वती विद्यामंदिरांत मनयलो आंतरराष्ट्रीय योग दीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांव: बाळ्ळीमठ हांगाच्या श्री सरस्वती विद्यामंदिरांत आयज आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयलो. ह्या वेळार योग प्रशिक्षक रोहिदास महादेव रायकार, विद्यामंदिराची आचार्या विशाखा देसाय, सुषमा नायक आनी बिंदिया देसाय हांची उपस्थिती आसली.
योग प्रशिक्षक रोहिदास रायकार हांणी योग प्रात्यक्षिकां दाखोवन तीं विद्यार्थ्यां कडल्यान करून घेतलीं. आचार्या सुषमा नायक हांणी गीत गायनांतल्यान योगासनां करून घेतलीं. आचार्या बिंदिया देसाय हांणी विद्यार्थ्यांक योगाचें म्हत्व पटोवन सांगलें.