बापायचें व्हडपण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फुटबॉल खेळूंक गेल्ल्या आपल्या इश्टाक पळोवन समीर खूब खुशाल जालो. ताणें दोन गोल मारिल्ले आनी ताका बरो खेळगडो म्हण इनामूय दिल्लें.
“जोयल, तूं फुटबॉल खेळटना पळोवंक म्हाका उमेद जाता. आमच्या वर्गांतले भुरगे तुजेर ओगीच बेजार जातात. तांकां खंय खबर फुटबॉल कितल्या उंचल्या दर्ज्याचो खेळ तो? शाबासकी तुका.” समीरान आपल्या इश्टाक म्हणलें.
“आनी मैदानार रावून हांव तुका हात दाखयतां तेन्ना तुका बरें दिसना?” जोयलान विचारलें.
“जियो मेरे दोस्त. त्या वेळार प्रेक्षकां मदी म्हजे इतलो खुशाल मनीस कोणूच आसना. म्हाका तुजो अभिमान दिसता, तूं मैदानार आसतना आनी भोव करून तूं गोल करतना.” समीरान ताची आनीक इल्ली तुस्त केली.
“बरें, म्हाका सांग, काल तुज्या डॅडी कडेन पैज लायिल्ली ताचें कितें जालें? भारत आनी पाकिस्तान क्रिकेट मॅची विशीं?” जोयलान विचारलें.
“हांव हारलों. हांव पाकिस्ताना वटेन आशिल्लों न्ही? पूण कांय नजो, म्हाका जाय सदांच म्हजो डॅडी जिखिल्लो. कित्याक म्हजो डॅडी म्हजो हिरो आनी ताचे फाटल्यान तूं म्हजो हिरो.”
“डॅडीक कित्याक हिरो म्हणटा तूं? हिरो म्हणटात ते आमिताभ बच्चन, शाह रूख खान, अक्षय कुमार हांचे सारके दिसूंक जाय न्हय?”
“म्हजो डॅडी पांयान मात्सो लेजाद आसा म्हण म्हणटा तूं? जोयल म्हज्या इश्टा, असो भेदभाव करूं नाका. जें कितें म्हजो डॅडी म्हाका हाडून दिता, तें घडये तुजो डॅडी लेगीत तुका हाडून दिवचो ना. मनशाच्या रुपाक न्हय, ताच्या करण्यांक पळय. आयज हांव तुजे बराबर इतल्या उंचेल्या स्कुलांत शिकतां तें ताचे खातीर. तुमचे सारक्या गिरेस्त भुरग्यां बराबर भोंवतां तें ताचे खातीर. तुमचे बराबर सगळ्या कार्यांनी सहभागी जातां तें ताचे खातीर. आपणाक उणें करून तो म्हाका फुडें काडटा, तेन्ना, ताचे कडेन एक ल्हान पैज हांव हारलों जाल्यार म्हाका दुख्ख जावपाचें? ना म्हज्या इश्टा, म्हाका ताचो अभिमानूच आसा.” आपल्या बापायचें व्हडपण गायत समीर उलयलो. ताच्या दोळ्यांत दुकां भरिल्लीं.
“समीर, तुज्यो भावना दुखोवपाचो म्हजो हेतू नाशिल्लो. म्हाका माफ कर इश्टा.” जोयलान ताका आपले वेंगेंत घेतलो आनी आपले चुकीची माफी मागली. समीरान हांसत ताका माफ केलो.

विन्सी क्वाद्रूस
9822587498