बाणावली ग्रामसभेचो निर्णय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पश्चिम बायपास स्टिल्टाचेर बांदतले हाची खात्री करपाक बाणावली ग्रामसभेन वेंचली 16 वांगड्यांची समिती.
योग्य अभ्यास करीनासतना चुकीचे आंकडे कशे घाले हें दाखोवपाक बांदकाम अधिकाऱ्यांक मेळपाचो निर्णय. ह्या प्रस्नाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकांय मेळटले.

  • बाणावलेचे आमदार वेंजी व्हिएगश