बनावट कागदपत्रां तयार करून रीण घेवपी सनील देसायाक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आनीक फटवणुकीच्या प्रकरणांत अटक जावपाची शक्यताय

वास्को: फ्लॅटा संबंदीचें बनावट विक्री कागदपत्रां तयार करून हांगासरल्या सिटिझन्स क्रेडीट को-ऑप. बँक लिमिटेडा कडेन तारण दवरून रीण घेवन बँकेची फटवणूक करपी सनील एस. देसाय हाका वास्को पुलिसांनी अटक केल्या. फाटले कांय म्हयने तो पुलिसां पसून लिपून भोंवतालो. ताका चार दिसांचे पुलीस कोठयेचो रिमांड दिला.

फ्लॅटा संबंदीची बनावट विक्री कागदपत्रां तयार करून बँकेची फटवणूक करून रीण घेतिल्ल्या प्रकरणांत सिटिझन्स क्रेडीट को-ऑप. बँक लिमिटेडाचे वेवस्थापक आगुस्तीन फर्नांडीस हांणी वास्को पुलीस स्टेशनांत 5 फेब्रुवारी 2021 दिसा कागाळ नोंद केल्ली. 12 मे 2014 दिसा उदय देसाय आनी सनील देसाय हांणी बँके कडेन दाबोळी हांगासरले दोन फ्लॅट तारण दवरून बँके कडल्यान 29 लाख 48 हजार रुपयांचे तारण रीण घेतिल्लें. हें रीण उदय देसाय हाच्या नांवार घेतिल्लें. ते खातीर तांणी जीं कागदपत्रां बँकेक सादर केल्लीं तीं कागदपत्रां बनावट आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयले उपरांत कागाळ केली. फटवणुकीचो कट रचून बँके कडल्यान रीण घेतलें. तें रीण फारीक केलें ना. ह्या प्रकरणाची कागाळ दाखल जातकूच तो बेपत्ता जालो.

कागाळ दाखल जाले उपरांत वास्को पुलीस ताचो सोद घेत आसात. दोन दिसां पयलीं मडगांव हांगासरल्या जिल्हो हॉस्पिटल प्राकारांत कोणेतरी सनील देसाय हाका पळयले उपरांत वास्को पुलिसांक म्हायती दिली. ही म्हायती मेळटकूच वास्को पुलीस पंगडान मडगांवां वचून ताचो सोद घेवन ताका ताब्यांत घेतलो. वास्को पुलीस स्टेशनांत योग्य ते कायदेशीर सोपस्कार करून ताका अटक केली. ताचे आड विवीध गुन्यांव नोंद केल्यात.

दुसरे एके फटवणूक प्रकरणांत 27 जुलय 2022 दिसा वास्को न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण ताका अटक केल्या. आपल्या सयांचो दुरुपेग करून आपली फटवणूक केल्ल्या प्रकरणांत अभिषेख कुमार राय हांणी कागाळ केल्ली. सनील हाणे अभिषेक हाचे कडेन इश्टागत केले उपरांत ताका आपल्या वैयक्तीक रिणा खातीर बँकेक हमिदार रावपाची विनंती केली. ताचे विनंतीक बळी पडून अभिषेक हमिदार रावपाक तयार जालो. सयो करतना अभिषेक कागदपत्रां पळोवपाचे भानगडींत पडलो ना. ताका लागून सनील हाणें सयो घेतना दुसर्‍या मनशाच्या रिणाच्या कागदपत्रांचेर हमिदार म्हूण अभिषेकाच्यो सयो घेतल्यो. हो प्रकार अभिषेक हाचे लक्षांत आयलो ना. त्या कागदपत्रांचो वापर करून सनीलान कालिका अर्बन को-ऑप क्रेडीट सोसायटी कडल्यान विकास बिचोलकार हाच्या नांवार 25 लाख रुपयांचें रीण घेतलें.

दाबोळी हांगा दरेकी 45 चौखण मिटर क्षेत्रफळाचे दोन फ्लॅट विकते घेवपा खातीर त्या सोसायटी कडल्यान रीण घेतिल्लें. ह्या प्रकरणांत सदर सोसायटी कडल्यान रिणाचे हप्ते भरपाच्या प्रकरणांत अभिषेक राय हाका नोटिशी येवंक लागल्यो तेन्ना ताका सत्या परिस्थिती समजली.

वास्कोचे उपअधिक्षक राजेश कुमार आनी निरिक्षक कपील नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक रोहन नागेशकार स्वप्नील नायक, हवालदार दामोदर मयेंकार, संतोष भाटकार, सचीन बांदेकार, कॉन्स्टेबल रोहन गोवेकार आनी गौरीश सातार्डेंकार हांणी सनील हाका अटक करपाची कामगिरी केली.

सनील हाचो रिमांड सोंपतकूच ताका आनीक एका फटवणुकीच्या प्रकरणांत अटक करतले अशें वास्को पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक कपील नायक हांणी सांगलें. सनील देसायाचे फटवणुकेक आनीक कोणूय बळी पडिल्ल्याची शक्यताय आसा. लोकांनी अशे तरेच्या मनशां पसून सादूर रावचें. तांकां तुमचे कडलीं कसलींच कागदपत्रां दिवची न्हय. ताचो गैरवापर जावपाची शक्यताय आसा अशें नायक हांणी सांगलें.