बँक ऑफ इंडियाचो 28 जूनमेरेन ब्रँच अदालत उपक्रम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः बँक ऑफ इंडियान (बीआयओ) 21 तें 28 जून मजगतीं ब्रँच अदालत उपक्रम परत सुरू केला. हाचे पयलीं 21 तें 26 मे मजगतीं आयोजीत केल्ले बँच अदालतीक गिरायकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळल्ल्यान ती परत आयोजीत करपाचो निर्णय बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेतिल्लो.
पुराय देशांतल्या बँक फाट्यांनी हो उपक्रम सुरू आसतलो. कोवीड म्हामारीच्या काळांत बँके कडल्यान रीण घेतिल्ल्यान ताचे हप्ते फारीक कुस्तार जाल्ल्यान तांची थकबाकी वाडिल्ली. ताकां थाकाय दिवपा खातीर ब्रेंच अदालतींत यत्न करतले. जांची 5 कोटी रुपयां मेरेन  कृशी, एमएसएमई. किरकोळ आनी पर्सनल रीण आसात. ताकां तांची थकबाकी फारीक करपा खातीर बँक मार्ग दाखयतली.