फोंडें येरादारी पुलिसांनी 6 म्हयन्यांत 71,56,650 रुपयांचो महसूल केलो एकठांय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाहन चालकांनी नेमांक पाळो दिवपाचें कृष्णा सिनारी हांचें आवाहन

फोंडें: फोंडें येरादारी पुलिसांनी शारांत येरादारी नेमांक पाळो दिनाशिल्ल्या वाहन चालकां आड कारवाय करपाची मोहीम सुरू केल्या. फाटल्या 6 म्हयन्यांत विवीध सुवातांनी गस्त घालून वाहन चालकां आड दंडात्मक कारवाय करून वट्ट 71,56,650 रुपयांचो महसूल सरकाराचे तिजोरेंत जमा केला. वाहन चालकांनी येरादारी नेमांक पाळो दिवपाचें आवाहन पुलीस निरिक्षक कृष्णा सिनारी हांणी केलां.

फोंडें येरादारी पुलिसांनी फाटल्या 6 म्हयन्यांत वट्ट 25,100 वाहन चालकां आड कारवाय केल्या. हातूंत सगल्यांत चड हॅल्मेट घालूंक नाशिल्ले 4180, घातक पार्कींग 3912, फिल्मींग ग्लास 2881, गतीन वाहन चलोवप 987, मोबायलाचेर उलोवप 75, सोऱ्याचे घुंवळेंत वाहन चलोवपी वट्ट 60 चालकां आड गुन्यांव नोंद केल्यात. तशेंच हेर येरादारी नेमांचो भंग केल्ले संबंदी दंडात्मक कारवाय केल्या. सुमार 1110 चालकांचो वाहन परवानो रद्द करपा खातीर येरादारी खात्या कडेन पत्रवेव्हार केला.

फोंडेंचे येरादारी पुलीस निरिक्षक कृष्णा सिनारी हांणी सांगलें, दरेकान येरादारी नेमांक पाळो दिवपाची गरज आसा. फोंडें शारांत पार्किंगेची सोय केल्या आनी येरादारी नेमांक पाळो दिनाशिल्ल्या चालकां आड कारवाय करतले. दुचाकी चालकांनी स्वताचो आनी कुटुंबाचे सुरक्षे खातीर हॅल्मेट घालप गरजेचें आसा. कारवाये खातीर तैनात आशिल्ले पुलीस पळयले उपरांत खूबशे जाण हॅल्मेट घालत आशिल्ल्याचें दिसून येत आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें.