फुटून फुटना…..

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एकलो ओरांगउटान माकड नाल्ल फोडटा. आनी तो मुखार बसून तीग माकड बारीकसाणेन पळयतात. नाल्ल कसोच फुटना तें पळोवन पयस तकली तेकोवन बशिल्ल्या माकडान हातवारे करून नाल्ल फोडपी माकडाक विचारलें आसतलें, कितें रे? सादो नाल्ल फोडूंक कळना मरे तुका…