फुकट गॅस सिलेंडरः ह्याच म्हयन्यांत अंमलबजावणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

37 हजार बीपीएल कुटुंबाक मेळटलो लावः गोविंद गावडे


पणजी : वर्सुकीं तीन गॅस सिलेंडर फुकट दिवपाची येवजण ह्याच म्हयन्या पसून लागू जातली. पयल्या टप्प्यांत 37 हजार बीपीएल कुटुंबांक हे येवजणेचो लाव मेळटलो. मार्च 2023 मेरेन हे येवजणेचेर सरकार सुमार 10 कोटी रुपया खर्च करतलें, अशें ग्रामविकास मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें.
सर्वसामान्यांक अर्थीक नदरेन आदार दिवपाक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्पांत जाहीर केल्ली वर्सुकीं तीन गॅस सिलेंडर फुकट दिवपाचे येवजणेची अंमलबजावणी करपाक ग्रामविकास खात्यान पावलां उबारल्यात. फाटल्या दोन म्हयन्यांत सरकारी पांवड्यार हे विशीं प्रक्रिया जाल्या. ताका लागून चालू जून म्हयन्या पसून बीपीएल कुटुंबांक दरेकी एक गॅस सिलेंडर फुकट दितले, अशी म्हायती गोविंद गावडे हांणी दिली.
विधानसभा वेंचणुकेच्या जाहीरनाम्यांत भाजपान गोंयकारांक वर्सुकीक तीन गॅस सिलेंडर फुकट दिवपाचें आस्वासन दिल्लें. मुख्यमंत्र्यान अर्थसंकल्पांतूय हे विशीं तजवीज करून घोशणा केल्ली. राज्य मंत्रीमंडळाचे पयलेच बसकेंत ग्रामविकास खात्या वरवीं एप्रील पसून येवजणेची अंमलबजावणी करपाचे निश्चीत जाल्ले.
मजगतीं, मुख्यमंत्र्यांचे घोशणे उपरांत ग्रामविकास खात्यान येवजणे कार्यान्वीत करपाची प्रक्रिया सुरू करून ते विशींचो अहवाल सरकाराक सादर केल्लो. मंत्रीमंडळ बसकेंत येवजणेचेर म्होर बसून 1 मे पसून येवजणेची कार्यवाही सुरू करतले, अशें गावडे हांणी सांगिल्लें. पूण कांय प्रशासकीय कारणांक लागून हाका कळाव जाल्ल्याची म्हायती सुत्रांनी दिली.
बीपीएल कुटुंबां मदीं समाधान
रशिया-युक्रेनां मदल्या झुजा पसून तशेंच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेंत वाडिल्ल्या मोलाक लागून फाटल्या कांय म्हयन्यां पसून देशभरा सयत गोंयांतूय सिलेंडराच्या दरांत मोट्या प्रमाणांत वाड जाल्या. सर्वसामान्यांक हाचो फटको बसला. अशें परिस्थितींत गॅस सिलेंडराच्या माध्यमांतल्यान वर्सुकीं सुमार तीन हजार रुपयांची बचत जातली. ताका लागनून बीपीएल कुटुंबियांत समाधानाचे वातावरण आसा.