फाल्यांच्यान सरळ रेशेंत दिसतलीं पांच रत्नां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फाल्यां २४ एप्रिल सावन फांतोडेर, उदेंते कडल्या मळबांत गोंयकारांक सुर्यमाळेंतलीं एक-एक अप्रुपां पळोवपाक मेळटलीं. उकत्या दोळ्यांनी दिसपी ही घडणुक म्हणल्यार, चंद्रा सयत 4 तेजिश्ट गिरे शनी, मंगळ, शुक्र आनी गुरू एके सरळ रेशेंत येतले.
एप्रिलाचे सुरवेक सावन हे चारूय गिरे एके वळींत दिसतात. तशेंच मे म्हयनोभर ते लागीं-लागीं तेंच तरेन, एका वयर एक दिसतले, पूण जेन्ना चंद्र तांच्या वांगडाक येतलो, तेन्ना तांची सोबाय आनीकूय फुलून येतली आनी तो खीण कायमचो मनांत आनी काळजांत भरपा सारकोच आसतलो.
24 तारखेच्यान, फांतोडेर पांच – साडेपांच म्हळ्यार हो पुराय देखावो, दक्षिण-पुर्वे कडल्या क्षितीजा वयर दिसतलो. ह्या वेळार चंद्र, सगळ्यांचे वयर रावन, दर एकल्या रत्नांचें म्हत्व समजावपा खातीर आमकां मार्गदर्शन करतलो.
जशें आमी जाणात की, चंद्र पृथ्वीचे भोंवताडे काडीत आसता आनी ते खातीर तो आमकां दर दिसा आपली बदलती कळा घेवन मळब भर भोवतना दिसता. हे ताचें दर दिसाचे नवें-नवें जागे म्हळ्यार आमचे संस्कृतायेंतलीं 27 नक्षत्रां. ह्या दिसांनी असोच भोंवता- भोंवता, चंद्र 25 तारखेक शनी गिऱ्याचे कुशीक पळोवपाक मेळटलो, जाल्यार 26 वेर तो मंगळ गिऱ्याक तेंकून येतलो. 27 तारखेर ताचें शुक्र- गुरू वांगडा जावपी त्रिकोणी संमेलना उपरांत, 28- 29 तारखेर तो सोमतो गुरुच्या सकयल, सुर्या वटेन धांव मारतलो.
दुर्बीणींतल्यान हें सगळें पळयतकच आनीकूय अचंबीत करपा सारकीं नवलां दिसतलीं. जसो आमच्या पृथ्वीचो चंद्र, तशेंच त्या दिसांनी गुरू आनी शनीचेय सगळ्यांत मोटे अशें 4-5 चंद्र पळोवपाक मेळटलें. हाचे शिवाय, सुर्यमाळेंतलो सगळ्यांत पयसुल्लो गिरो वरूण (Neptune), जो उकत्या दोळ्यांनी कसोच दिसपाक शकना, तो 28 एप्रिलाक शुक्राचे एकदम लागीं येतलो आनी कसलेच अडचणी बगर पळोवपाक मेळटलो. तांचें तें दुर्मीळ दर्शन घेवप म्हळ्यार, आख्खी सुर्यमाळ सर करप असोच अर्थ जाता. नव्यान अणभव घेतल्यांक तर हें सगळें जगा भायलेंच आसतलें.
एकंदरीत, मेंदू ताजो आनी तरतरीत दवरपाचो हो एक बरो पर्याय आसतलो, जो सगळ्यांनी आपले जिणेंत एकदां तरी अणभवचो, होच आमचो प्रामाणीक हेतू, जेणे करून विज्ञानाचे विशीं गोडी लागपाक आनी ती पातळावपाक मजत जातली. शाळेंत वचपी भुरग्यांनी तर ह्यो घडणुको मुजरत पळोवच्यो आनी आपल्या वांगड्यांकूय वांटेकार करुन घेवचें.