फातोड्ड्यां 17वेर पसून टेबल टॅनीस सर्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कुठ्ठाळी जिमखान्यान आयोजीत केल्ली 37वी अखील गोंय राज्या मानांकन साळगांवकार करंड टेबल टॅनीस सर्तीचें आयोजन केलां. सर्त 17 ते 20 ऑगस्टा मेरेन चलतली. सर्त मडगांव, फांतोड्डेंच्या मल्टिपर्पज सभाघरांत जातली. होप्स 11 वर्सां पिराये सकयलो गट, कॅडेट्स 13 वर्सां पिराये सकयलो गट आनी सब ज्युनियर 15 वर्सां पिराये सकयलो गट अश्या तीन विभागांनी सर्त जातली.

बुधवारा 17वे होप्स आनी कॅडेट्स गटांतल्यो मॅची सांजेच्या 4 वरां पसून सुरू जातल्यो. बिरेस्तार 18 ऑगस्टाक चल्यांच्या सब ज्युनियर गटांतल्यो मॅची सांजेच्या 4 वरां पसून सुरू जातल्यो. शुक्रारा 19 वेर चलयांच्या होप्स गटांतल्यो मॅची दनपारां 3 वरां पसून, सांजेच्या 4 वरां पसून कॅडेट्स चलयो आनी सांजेच्या 5 वरां पसून चलयांच्या सब ज्युनियर गटांतल्यो मॅची जातल्यो. तशेंच शेनवारा 20 वेर सांजेच्या 5 वरां पसून सगल्या गटांतल्यो फायनली जातल्यो.

इत्सूक खेळगड्यांनी प्रवेशिका श्याम केणी कडेन आयतारा 14 तारखे मेरेन धाडच्यो अशें आयोजक सचीव श्याम केणी हांणी कळयलां.