फरारी दुबावीत आरोपीक 20 वर्सांनी घेतलो ताब्यांत

अटक केल्ल्या दुबावीत आरोपी सयत निरिक्षक तुकाराम चव्हाण आनी पुलीस.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव: फातोड्ड्यां 20 वर्सां फाटीं घडिल्ल्या खून प्रकरणांत हात आशिल्लो दुबावीत आरोपी रघू पाणीपुरी हाका बंगळुरू सावन कुंकळ्ळी पुलिसांनी अटक केली. फाटल्या 20 वर्सां सावन दुबावीत आरोपी फरार आशिल्लो. पुलीस आरोपीचो सोद घेताले. दुबावित आरोपी बंगळुरू आसा अशी गुप्त म्हायती पुलिसांक मेळ्ळे उपरांत 12 जुलयाक कुंकळ्ळी पुलिसांच्या पंगडान बंगळुरू वचून दुबावीत आरोपीक ताब्यांत घेतलो.

ही कारवाय कुंकळ्ळी पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरिक्षक तुकाराम चव्हाण हांच्या मार्गदर्शना खाला जाली. दुबावीत आरोपीक न्यायालया मुखार सादर करतले अशी म्हायती पुलीस निरिक्षक चव्हाण हांणी दिली.

ह्या खून प्रकरणांत 5 आरोपींचो हात आशिल्लो. चार जणांक पयलींच अटक केल्ली एकलोच फरार आशिल्लो.