प्रशासनांतल्या म्हत्वाच्या अधिकाऱ्यांंच्यो बदल्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : कार्मीक खात्यान प्रशासनांतल्या म्हत्वाच्या अधिकारऱ्यांंच्यो बदल्यो केल्यात. शर्मिला जुआर्ट हांंकां सिव्हील डिफेन्स डेप्युटी कंंट्रोलराचो ताबो दिल. शिक्षण खात्याच्यो प्रशासन संंचालक वर्षा नायक हांंची सेविंंग्स आनी लॉटरी संचालकपदार बदली जाल्या. ते भायर पुलीस कागाळ प्राधिकरणाच्या सचिवपदाचो ताबो तांंचे कडेन दिला. महादेव आरोंंदेकार हांंची शिक्षण खात्याच्या प्रशासन संंचालकपदार बदली जाल्या. एससी आनी ओबीसी वित्त उदरगत म्हामंंडळाचे वेवस्थापकी संंचालक प्रसाद वळवयकार हांंची छपाय खात्याच्या संंचालकपदार बदली जाल्या.

राजेंद्र मिरजकार – सीईओ, खादी उद्देग, मेल्वीन वाझ – वेवस्थापकी संंचालक, हस्तकला म्हामंंडळ, दर्शना नारूलकार – वेवस्थापकी संंचालक, एस आनी ओबीसी वित्त म्हामंंडळ, संंगीता नायक – अतिरिक्त जिल्होधिकारी 3, स्नेहल गोलतेकार – जमीन संपादन अधिकारी, जीएसआयडीसी, दामोदर मोरजकार – सरवेवस्थापक, उद्देग संंचालनालयांत नेमणूक जाल्या.

ते भायर दिक्षा तारी, श्रेयस डिसील्वा, वेल्टन तेलीस, प्रजीत चोडणकार, डॉ. मेदोरा डिकोस्ता, विनायक चारी, डॉ. म्रिसेल्डा मोंतेरो, संदीप गावडे, शर्मिला गांवकार, निलेश धायगोडकार, रमेश नायक, दुर्गा किनळेकार, अवेलिना पेरेरा, प्राजक्ता गोलतेकार, प्रकाश रेडकार, ए एस महात्मे, जुआंव फर्नांडीस, कृष्णकांत पांगम, गिरीश सावंत आनी रघुराज फळदेसाय ह्या अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो जाल्यात.