प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मातृवंदना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय
वडोदरा ः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची आवय हिराबेन ऊर्फ हिराबा हांचो आयज 100 वो वाडदीस. तांच्या वाडदिसा निमतान आवयक मेळपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबादाक आयले.
प्रधानमंत्र्यांनी आपले आवयच्या पांयांक स्पर्श करून तिचे पांय धुले, पुजा केली आनी उपरांत दोळ्यांक उदक लावन तांचे आशिर्वाद घेतले. प्रधानमंत्री मोदी हांचे आवयनूय वाडदिसा निमतान मुजरत आपणाक मेळूंक आयिल्ल्या पुताचें तोंड गोड केलें.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपले आवयचो वाडदीस केन्नाच चुकयनात. दरेका वाडदिसा ते आपले आवय वांगडा वेळ सारतात. आयज, शेनवाराय तांणी आपले आवय वांगडा कितलोसोच वेळ सारलो. प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपली आवय हिराबेन हांकां तांच्या वाडदिसा निमतान शाल दिली आनी तिचें तोंड गोड केलें.

हिराबेनचे बरे भलायकेचें गुपीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फिटनेसाची देशभर चर्चा आसा. खरें म्हणल्यार फिटनेस ही मोदी कुटुंबाची परंपरा. तांचे आवयचो – हिराबेनचो आयज 100 वो वाडदीस.
मोदी प्रमाण हिराबेनचे भलायकेची सदांच चर्चा जाता. 100 व्या वर्सांत पावल दवरिल्ल्या कसलेंच दुयेंस नाशिल्ल्या हिराबेनच्या फिटेनसाचो आयच्या तरणाट्यांनी आदर्श घेवंक जाय. खर परिश्रम आनी सादें जगप हें हिराबेनचे निरोगी भलायकेचें गुपीत. सकाळ पासून राती मेरेन सगलीं कामां ती स्वता करता. तिणें केन्नाच भायलें कसलेंच खाण खावंक ना. ती भायर नाश्तो लेगीत करिना. सकाळ सावन राती मेरेन ती कसल्या ना कसल्या कामांत व्यस्त आसता. ती सूर्य उदेवचे आदीं उठ्ठा, सकाळीं पुजा-अर्चा करता, च्या आनी भाकरी हो तिचो नाश्तो. तिच्या दनपारच्या जेवणांत दाळ-भात, भाजी आनी पोळी आसता. सांजवेळा फकत खिचडी खाता आनी रातीं बेगीन न्हिदता आनी म्हणूनच ती भलायकेन बरी आसा. हेंच तिचे बरे भलायकीचें गुपीत.