प्रत्येकाक समान हक्क आनी न्याय दिवपाक सरकार बांदील

एससी/एसटी आयोग अध्यक्षांच्या नुतनीकरण चेंबराचें उक्तावण करतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. वांगडा रमेश तवडकार आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री: एससी/एसटी आयोग अध्यक्षांच्या नुतनीकरण चेंबराचें उक्तावण

पणजी: प्रत्येक नागरिकांक समान हक्क आनी न्याय दिवपाक सरकार बांदील आसा. गोंय एससी/एसटी आयोगाकडेन येवपी कागाळीं विशीं जागृताय करपाची गरज आसा. रानां हक्क सारके दावे बेगीनात बेगीन सोडोवपा खातीर, मागास समाजांतल्या लोकांक न्याय दिवपा खातीर संबंदीत यंत्रणांनी आपल्या कामाक गती दिवची, अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें.

पाटो पणजी हांगाच्या श्रमशक्ती भवनांत गोंय एससी/एसटी आयोगाच्या अध्यक्षांच्या नुतनीकरण केल्ल्या चेंबराचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. ह्या वेळार सभापती रमेश तवडकार, गोंय राज्य अनुसूचीत जमाती वित्त आनी विकास आयोगाचे अध्यक्ष वासुदेव मेंग गांवकार, गोंय एससी/एसटी आयोगाचे अध्यक्ष दीपक करमळकार आनी आर्किटॅक्ट इंजिनीयर स्नेहा सबनीस आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. 

सभापती रमेश तवडकार हांणी सगळ्या एससी/एसटी लोकांक न्याय दिवपा खातीर आयोग काम करता अशें सांगून आयोगाच्या कामाविशीं गांव पांवड्याचेर जागृताय जावपाची गरज उक्तायली.

दीपक करमळकार हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो. आदिवासी कल्याण खात्याच्यो संचालिका त्रिवेणी वेळीप हांणी निमाणे उपकार मानले. पालवी संचालक योगीनी आचार्य हांणी कार्यावळीचें सुत्रसंचालन केलें.