प्रणेश नायक हल्लो प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत विजय कार्बोटकार हाका अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
म्हापशेंः हळदोण्याचो सरपंच प्रणेश नायक हाचेर जीव घेवपी हल्लो करपी प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत आनी खापो गुंड विजय कार्बोटकार (बिठ्ठोण) हाका म्हापशें पुलिसांनी दिल्लींत अटक करून गोंयांत हाडलो. व्हो हल्लो 18 नोव्हेंबराक दनपारां गाळवार, कारोणा- हळदोणे हांगा हिडन हार्ट फॅमिली रेस्टॉरन्टात जाल्लो.
प्रणेश नायक आनी ताचो इश्ट विजय दोडामणी थंय दनपारा जेववाक गेल्ले. त्या वेळार विजय कार्बोटकार आनी  बुरखे घालून आयिल्ल्या तागेल्या वांगड्यांनी नायकाचेर कोयतो आनी चाकून हल्लो केल्लो. हल्लो करपी ते कारीन पळून गेल्ले. म्हापशें पुलिसांनी कार्बोटकार आनी हेर सात जाणां आड गुन्यांव नोंद केल्लो. दुसऱ्या दिसा पुलिसांनी पुलिसांनी  अनिल पणजीकार (हळदोणे) हाका  अटक केल्ली. त्या उपरांत राकेश सुतार (नेरूल), जावेद बेल्लारी (करंजाळें), अस्लाम नायक (मेरशी), सोमेश मनसिंग (नेरूल) आनी चंद्रशेखर भोमकार (कुमारजुवें) ह्या दुबावितांक अटक केल्ली. सगळे सोपस्कार करून तांचेर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केल्लें.
विजय कार्बोटकार हल्लो करून दिल्ली पळून गेल्लो. तो गौर शार- नोयडा- दिल्ली हांगा आशिल्ल्याची म्हायती पुलीस अधिक्षक शोबीत सक्सेना हांका मेळ्ळे उपरांत तांणी पुलीस पंगड थंड धाडून कार्बोटकाराक धरलो. म्हापशेचो पुलीस निरीक्षक परेश नायक, उपनिरीक्षक तेजशकुमार नायक, बाबलो परब, हवालदार ज्ञानेश्वर गवंडी. पुलीस विष्णू मोपकार, विनय हिरोजी आनी सचीन पिळगांवकार ह्या पंगडान थळाव्या पुलिसांचे मजतीन कार्बोटकाराक अटक केली. शेनवारा ताका गोंयांत हाडलो.
कार्बोटकार हांचे तुळशीदास कार्बोटकार हांचो खून, खंडणी, जीण घेवपी हल्लो आनी हेर गंभीर गुन्यावाची नोंद आसा, पर्वरी हांगा चोगम रस्त्यार जाल्ल्या लवू पार्सेकार खून प्रकरणाले सुनावणे वेळार न्यायालयांत हजर रावना देखून न्यायालयान ताका धरून हाडपाचो आदेश पुलिसांक दिल्लो.