पोलार्डाची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींतल्यान निवृत्ती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था

मुंबयः वॅस्ट इंडिजाचो स्टार खेळगडो किरोन पोलार्डान आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींतल्यान निवृत्तीची घोशणा केली. पूण, तो आयपीएल सयत संवसारांतल्या साबार टी-20 लिगांनी खेळप चालूच दवरतलो. पोलार्ड सध्या आयपीएलांत मुंबय इंडियन्सा वतीन खेळटा.

वॅस्ट इंडिजा वतीन तो 101 टी-20 आनी 123 वन डे मॅची खेळ्ळा. ताका 2019त वॅस्ट इंडिजाच्या वन डे आनी टी-20 पंगडाचो मुखेली केल्लो.

वॅस्ट इंडिज पंगडाचें प्रतिनिधित्व करपाची संद मेळ्ळी हाचो आपल्याक अभिमान दिसता. हेर तरणाट्यां भशेन आपल्याचें लेगीत देशा वतीन खेळपाचें सपन आशिल्ले. तें सपन आपलें पुर्ण जालां अशें ताणें म्हणलां.